Ohjelmatoiminta uudistuu – tuleva biotalous-ohjelma pilottina

Tekes rakentaa ohjelmatoiminnan uusia toimintatapoja ja muotoja Team Finland -hengessä. Ohjelmatoiminnassa edistämme selvemmin ekosysteemitasolla kasvupotentiaalia omaavien liiketoimintakärkien kehittymistä ja kansainvälistymistä. Lisäksi panostamme lupaavien aihioiden nopeampaan liikkeellelähtöön.

Digitaalisuus nopeuttaa innovaatiotoiminnan kehityssyklejä ja synnyttää täysin uusia liiketoimintamalleja ja alustoja liiketoiminta ekosysteemien kehittymiselle. Tekesin rahoituksen leikkaukset tuovat haasteita, mutta tiiviimpi Team Finland -yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia ohjelmatoiminnalle. Näistä lähtökohdista kehitämme uusia ohjelmatoiminnan muotoja ja lähestymistapoja, joita pilotoidaan syksyllä biotalousteemassa.

Ekosysteemejä kehitetään kokonaisvaltaisesti

Ohjelmatoiminnalla uudistetaan elinkeinoelämää Suomen kannalta strategisesti tärkeillä aloilla. Lisäksi verkotetaan yrityksiä, tutkimusryhmiä ja muita avaintoimijoita sekä edistetään kansainvälistä yhteistyötä. Jatkossa haetaan ohjelmateemojen liiketoimintakärkiä tiiviimmin yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimuskentän edelläkävijöiden kanssa.

Fokuksemme siirtyy selvemmin liiketoiminta-ekosysteemien kehittämiskohteisiin, joita edistetään Team Finland -toimijoiden kanssa. Haluamme saumattomammin yhdistää Tekesin ja kumppaneidemme rahoitustuotteita ja palveluita osana ekosysteemien kokonaisvaltaisempaa kehittämistä.

"Team Finland -tasoisen ohjelmatoiminnan lisäksi kehitämme ketterämpiä nopeasti toteutettaviksi tarkoitettuja lyhytkestoisempoia pop-up-tyyppisiä ohjelmia. Jatkossa tarjoamme ohjelmiemme kautta räätälöidympiä palveluita ja alustoja eri asiakkaille, eri tarpeisiin ja kasvu- tai vaikuttavuustavoitteisiin", sanoo ohjelmatoiminnan kehityspäällikkö Christopher Palmberg.

Tekes ottaa myös vuoden 2016 alussa käyttöön uusia tapoja yhdistää tutkimusta elinkeinoelämän tarpeisiin. Rahoitamme jatkossakin haaste- ja tarvelähtöistä tutkimusta muun muassa parhaillaan kehitteillä olevilla Challenge Finland ja Research Benefit -rahoituksilla.

Pilottina Biotalouden kehitys- ja kasvuohjelma

Biotalous on tunnistettu myös hallitusohjelman painopistealueeksi, ja se sopii erityisen hyvin uudistuvan ohjelmatoiminnan pilotoimiseen. Tekes avaa marraskuussa biotalouden liiketoimintakärkien ja kehittyvien ekosysteemien tunnistamiseen suunnatun haun. Tästä tiedotetaan erikseen myöhemmin.

"Haluamme tunnistaa kovan kansainvälisen kasvupotentiaalin omaavia liiketoimintakärkiä ja auttaa niihin tähtäävien liiketoiminnan ekosysteemien kehittymistä biotalouden alueella. Uudella ohjelmatoiminnan muodolla haluamme tarjota erityyppisille yrityksille ja muille toimijoille alustan yhteistyöhön tähtäimenä olevan uuden liiketoiminnan saavuttamiseksi", sanoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila.

"Tekesin ohjelmatoiminnan kokonaisuus täsmentyy edelleen syksyn aikana. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ohjelmatoiminnan kehittämiseksi ja suuntaamiseksi − tehdään yhdessä parempaa!" kannustavat Lahti-Nuuttila ja Palmberg.

Lisätietoja

Christopher Palmberg, ohjelmatoiminnan kehityspäällikkö
Puh. 050 5577 966
christopher.palmberg(at)tekes.fi

Teija Lahti-Nuuttila, Kestävä talous -alueen johtaja
Puh. 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi

Tuula Savola, valmisteltavan biotalous ohjelman päällikkö
Puh. 050 5577 667
tuula.savola(at)tekes.fi

 

Sanna Nuutila