Näkökulma innovaatiorahoitukseen: Mikä on kasvun merkitys? Miten ennustaa startup-yritysten menestystä?

Tekes seuraa tarkasti myöntämänsä innovaatiorahoituksen vaikutuksia kansantalouteen ja yritysten liiketoimintaan. Näkökulma innovaatiorahoitukseen -katsaus tarkastelee muun muassa Tekesin asiakasyritysten kasvua ja startup-yritysten menestystekijöitä.

Tekes on tarkastellut 800 Tekesin rahoittaman yrityksen kasvua vertaamalla yritysten liikevaihtoa, palkansaajamääriä ja viennin kasvua. Tietojen pohjalta on rakennettu kasvuindeksi, jonka avulla on tunnistettu parhaiten menestyneet Tekesin rahoitusta saaneet yritykset.

Selvityksen mukaan sata eniten kasvanutta Tekesin asiakasyritystä on luonut Suomeen viiden viime vuoden aikana 25 000 työpaikkaa, 4 miljardia liikevaihtoa ja kasvattanut vientiämme 2 miljardilla eurolla.

Yrityksen kasvun taustatekijöiden lisäksi Tekesin uusi katsaus "Näkökulma innovaatiorahoitukseen" valottaa startup-yritysten menestystä ennustavia tekijöitä, digitalisaation vaikutuksia yritysten tulevaisuudelle sekä tieteen ja yritysmaailman yhteistyön merkitystä.

Lue katsaus "Näkökulma innovaatiorahoitukseen":

Eeva Landowski