Naisten johtamia yrityksiä Tekesin asiakkaina niukasti

Tilastojen mukaan 7,6 prosentilla Tekesin asiakasorganisaatioista on toimitusjohtajana nainen. Suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja julkisissa organisaatioissa luku pyörii 20–40 prosentin välillä. Tekesillä on lakisääteinen velvoite edistää tasa-arvon toteutumista sekä oman organisaation sisällä että välillisesti asiakaskunnassaan.

Naisten johtamat yritykset ovat tyypillisesti pieniä tai mikroyrityksiä. Tekesin asiakaskunnassa naisten johtamat yritykset keskittyvät ennen kaikkea tyypillisille palvelualoille.

Tekes on viimeisten viidentoista vuoden aikana laajentanut rahoitus- ja ohjelmatoimintaansa perinteisen teknologiarahoituksen ulkopuolelle, mikä on tuonut innovaatiorahoituksen laajemmin myös naisvaltaisten alojen saataville.

Olennainen kysymys on, jääkö innovaatioita syntymättä, jos naisten johtamat yritykset eivät tunnista Tekesiä kumppanikseen? Tekesin teknologiarahoittaja-mielikuva istuu tiukassa. Mielikuvan laajentamistyötä tehdään jatkuvasti ja työtä jatketaan. Lisäksi esimerkiksi uusien Tekesin ohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa tarkastellaan toiminnallisen tasa-arvon näkökulmaa.

 

 

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä

 

 

Tiina Lifländer