Mustavaaran Kaivos selvittää vanadiinimetallitehtaan kannattavuutta

Tekes on myöntänyt 3,5 miljoonan euron lainan Mustavaaran Kaivos Oy:lle vanadiinitehtaan kannattavuusselvitystä varten. Suunnitteilla oleva tehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB-teräsyhtiön terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa.

Maailman vanadiinituotannosta suurin osa menee terästeollisuuteen, missä sitä käytetään teräksen lujuutta lisäävänä seosaineena. Vanadiinin kysynnän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 10 vuoden aikana.

Mustavaaran Kaivos tekee parhaillaan Raaheen suunnitteilla olevan vanadiinitehtaan kannattavuusselvitystä. Suunnittelu käsittää vanadiinin ja muiden tuotteiden valmistuksen teknologia- ja prosessikehityksen. Tekesin myöntämä laina käytetään kannattavuusselvityksen ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamiseksi. Lopullinen rakentamispäätös pyritään tekemään vuoden 2016 aikana, ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2019.

Samanaikaisesti suunnittelutyön kanssa Mustavaaran Kaivos jatkaa hankkeen rahoitusneuvotteluja ja valmistelee tarvittavat lupahakemukset tuotannon aloittamiseksi. Suunniteltu metallituotetehdas on merkittävä investointi. Tehtaan arvioidaan työllistävän suoraan yli 100 henkilöä Raahessa.

"Olemme erittäin iloisia Tekesin vahvasta tuesta hankkeellemme. Se osoittaa, että olemme oikealla tiellä kohti vanadiinitehtaan avaamista Raaheen", toteaa Mustavaaran Kaivos Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi.

"Tekesin Green Mining -ohjelman yksi keskeinen tavoite on tuoda uusia kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä pilotointivaiheeseen. Mustavaaran Kaivos Oy:n hankkeessa on tähtäimenä myös huomattavat jatkojalostusinvestoinnit, mikä tekee hankkeesta erityisen merkittävän nykyisessä taloudellisessa tilanteessa", sanoo Green Mining -ohjelman päällikkö Kari Keskinen Tekesistä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi
Puh. 044 4887 200
jukka.pitkajarvi (at) mustavaarankaivos.com

Ohjelmapäällikkö Kari Keskinen
Puh. 050 5577 843
kari.keskinen (at) tekes.fi

Sanna Nuutila