MOTTO: Aloittamista vailla valmis?

Jokainen yritys pystyy kehittämään toimintaansa ja turvaamaan tulevaisuutensa, kun kehittämistarve on ymmärretty ja johto on vahvasti sitoutunut, seuraa ja antaa palautetta. Marine forumin seminaarisali Turussa täyttyi ääriään myöten ”Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin” -teemasta kiinnostuneista.

Esiintyjinä Arktiset Meret ja Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhdessä järjestämässä tilaisuudessa oli Lean-kehitystyötä menestyksekkäästi toteuttaneita yrityksiä. Iltapäivän aikana ehdittiin vaihtaa porinatuokiossa kokemuksia ja lopuksi kiteyttää Leanin hyötyjä ja mahdollisuuksia meriteollisuuden verkoston toimijoille.

Hyvää kehittämistoimintaa on syntymässä Meyr Turku Oy:n telakan ympärille. Nykyistä ja tulevaan tekemistä avasivat runkotuotantopäällikkö Kari Laiho ja varustelupäällikkö Janne Luukkonen. Telakan strateginen visio on lean sekä yrityksen että koko verkoston tasolla. Tavoitteita ovat esimerkiksi 15 % pienemmät kustannukset ja tuotannon läpimenon niistäminen 10 %. Telakalla tehdyissä piloteissa on jo nyt saatu aikaan hyviä tuloksia mm. tuotannon volyymin kaksinkertaistuksia. Tulevien vuosien näkymissä painottui ihmisten iso merkitys onnistumiselle. Teknologia on helppo, mutta ihmiset monimutkaisia. Siksi kannattaa panostaa ihmisten mukaan ottamiseen.

Maailmanmestaruutta hipovia tuloksia

"Globaaliin kilpailuun vastaaminen on mahdollista vain kehittämällä suomalaista alihankintaverkostoa" painotti hankintajohtaja, Janne Karppinen, Kemppi Oy:stä. He lähtivät kaksivuotisessa Liideri-projektissaan rakentamaan yhteistyötä seitsemän pitkällä tähtäimellä potentiaalisimman toimittajakumppanin kanssa. Ensimmäisen vuoden aikana on systemaattisella kehittämisellä saatu jo aikaan tuloksia yhteisten ja yritysten omien kehittämisprojektien kautta. On saatu esimerkiksi varastotilaa tuotannolliseen käyttöön, sitoutunutta pääomaa on vapautettu koko verkostossa useampi miljoona euroa ja toimitusajat ovat tippuneet useista viikoista muutamaan päivään. Systemaattinen kehittäminen on nostanut esiin mm. sen miten ERP järjestelmien ominaisuuksien hyödyntäminen on vajavaista, usein varsinkin pienemmissä yrityksissä arastellaan ulkopuolisen konsultin käyttöä, ennusteita ei hyödynnetä tuotannonohjauksessa ja ostotoiminnan tasolla on kaikissa yrityksissä parannettavaa. Liideri-ohjelman case Kemppi, Vahva verkosto!

Leanillä tehot irti logistiikasta, case Valmet Automotive. Toimitusjohtaja Aki Jumppanen, HUB logistics Finland Oy:stä vyörytti puolituntisessa puheenvuorossaan mittavan määrän ainakin Suomen ellei jopa maailmanmestaruuksia, kuinka nopeasti ja kuinka isoilla hyödyillä he pystyivät ottamaan Uudenkaupungin uuden logistiikkakeskuksen kautta asiakkaan ennen itse tekemän työn haltuunsa neljässä kuukaudessa. Yrityksen mittavaa aloitetoimintaa kuvaa se, että jokainen työntekijä tekee 1.8 varsinaista kehittämisaloitetta per kuukausi ja päälle tehdään vielä saman verran jatkuvan parantamisen aloitteita. Työntekijöiden tyytyväisyyttä "turhan tekemisen = hukan" vähenemiseen kuvaa hyvin se, että tyytyväisyyttä kuvaavalla asteikolla 0–5, saatu tulos on 4.6!

Tilaisuuden lopuksi käytiin keskustelua siitä miten mennään eteenpäin. Osallistujajoukolla tuntui olevan sekä tahtoa kehittämiseen että valmiutta tarttua mm. julkisen tahon erilaisiin tukimuotoihin sekä verkostoitumismahdollisuuksien että hankerahoituksen kautta.

Lisätietoja:

www.tekes.fi/liideri ja www.tekes.fi/arktisetmeret

Julkaisuluvan saaneet esityksetNuppu Rouhiainen