Monimutkaisten sote-palvelukokonaisuuksien hallinta helpommaksi simuloinnin avulla

Tekesin rahoittama tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että rakenteelliset ratkaisut, kuten uudet järjestelmät ja ohjeet ja näihin perehdyttäminen eivät riitä aikaansaamaan toivottua muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksissa. Tarvitaan myös yhteisen ymmärryksen rakentamista eri ammattiryhmien ja asiakkaiden kesken.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan kuuluneessa MOSAIC-hankkeessa kehitettiin peli, jolla terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat ratkovat yhdessä vaaratapahtumia erilaisin keinoin ja eri osapuolten näkökulmista. Samalla he syventävät myös käsitystään muiden ammattiryhmien ja potilaan roolista palvelukokonaisuudessa sekä erilaisista näkemyksistä siitä, millainen kehittäminen on hyvää ja millainen huonoa. Valmiudet yhteistoimintaan paranevat, vaikka täyteen yhteisymmärrykseen ei päästäisikään. Tämä on tärkeää palvelukokonaisuuden tehokkaan toiminnan, henkilöstön tyytyväisyyden sekä asiakkaan saaman palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden kannalta. Peli on yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty vastaamaan suoraan toiminnasta nousseeseen tarpeeseen: eri ammattiryhmien yhteispelin kehittämiseen. Nykyisellään pelissä käsitellään lääkehoitoa, mutta se on helposti sovellettavissa myös muuhun toimintaan.

Useimmista markkinoilla olevista ratkaisuista tämä peli poikkeaa siten, että se käsittelee monimutkaista toimintaa terveydenhuollossa helposti omaksuttavalla tavalla kohtuullisessa ajassa. Peliä on testattu useaan otteeseen ja se on saanut myönteisen vastaanoton. Hankkeessa sovellettu yhteiskehittämisen toimintamalli ei sinänsä ole uusi, mutta sitä kehitettiin edelleen hankkeen aikana. Hanke toteutettiin VTT:n, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Vaasan sairaanhoitopiirin yhteistyönä.

Lisätietoja

MOSAIC - Monimutkaisten palvelukokonaisuuksien hallinta simuloinnin ja pelien avulla -hankkeen loppuseminaari SOTEpelit – Ward Games järjestetään 25.1. tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.

Projektipäällikkö Jouko Heikkilä
jouko.heikkila (at) vtt.fi
Puh. 040 715 3478

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

 

 

Pia Mörk