Millainen on digitalisoitunut kuluttaja ja tulevaisuuden palveluarki?

Miltä kuulostaa liiketunnistin, joka tarvittaessa lisää tai vähentää valon määrää? Entä älyvessa, joka analysoi käyttäjän virtsasta mahdolliset puutostilat, ja lisää juomaveteen tarvittaessa vaikka rautaa tai D-vitamiinia? Ajotietokone, joka lähettää automaattisesti kaikki auton käyttöön liittyvät tiedot mekaanikolle? Matchit-ystäväpalvelu? Elektronisesti lähetettävät verinäytteet?

Saimaan ammattikorkeakoulussa selvitetään sitä, miten digi muuttaa arkea ja miten muutos vaikuttaa ihmisten palvelutarpeeseen. Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassa rahoitettu hanke tutkii digitalisoitunutta kuluttajaa ja asiakkaan palveluarkea eli sitä osaa ihmisten arjesta, jolla on palveluntarjoajille merkitystä.

Hankkeessa on kehitetty seitsemän erilaista työkalua, jotka perustuvat digitaalisten apuvälineiden ja arkitiedon uudenlaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on saada asiakkaan tarpeet sekä palvelutuottajien tarjoamat palvelut kohtaamaan paremmin ja asiakkaat osallistumaan aktiivisemmin palvelutoimintaan.

Uusia työkaluja ovat:

  • arkipassi (sisältää asiakkaan itsensä tuottamaa tietoa, joka kiinnostaa asiantuntijaa)
  • uusi asiakasyhteisö (aktivoi asiakkaat ja hyödyntää heidän panoksensa)
  • yhteyskeskusmalli (jalostaa asiakkaan tuottaman tiedon palveluntarjoajan käyttöön)
  • kokemus näkyväksi (muuttaa asiakkaan antaman palautteen muutostarpeeksi)
  • epäonnistumisturva (ohjaa asiakasta välttämään epämiellyttäviä tilanteita)
  • hyvinvointiasiakas (hyödyntää asiakkaan omaa kiinnostusta hyvinvoinnistaan)
  • tyypitys (asiakkaan itsensä tuottama kokonaiskuva itsestään palveluntarjoajan käyttöön).


Hanke tutkii, mikä on kaupallisuuden ja paremman arjen käytön kannalta arvokasta tietoa, ja miten sitä tuotetaan. Relevantti tieto syntyy siitä, mitä on tehty, ei siitä mitä on suunniteltu. Tämä tieto on suoraan verrannollinen yksilön hyvinvoinnin edistämiseen ja kertoo missä on kehitettävää. Asiakkaan arjen ymmärtäminen on tärkeää palveluja suunniteltaessa.

TYYPPI-hanketta toteuttavat Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Haaga-Helian Vierumäen yksikkö. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Henri Karppinen
Saimaan ammattikorkeakoulu
Puh. 040 6313800
henri.karppinen (at) saimia.fi

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma tähtää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatiotoiminnan avulla sekä uuden liiketoiminnan lisäämiseen. Vuosina 2012‒2014 Tekes on rahoittanut ohjelman kautta yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla yhteensä 40 yritysten hanketta, 26 kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien hanketta, 35 korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja utkimuslaitosten hanketta sekä 7 yhdistyksen ja säätiön hanketta. Ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun.