"Merten über" luotiin FIMECCissä – FIMECC Prize Turkuun rikkidirektiivin kompensoinnista

Liiketoimintamallien muutos ja uudenlainen laivasuunnittelu loivat mahdollisuuden kumota rikkidirektiivin vaikutukset. Suomalaiset propellipäät ovat hyödyntämässä mahdollisuuden luomalla ”merten Überin”, jolla poistetaan 30 % meriliikenteen päästöistä. Tämä onnistuu muuttamalla nykyinen meriliikenne- ja konttilaivajärjestelmä modulaariseksi. Vuotuisella FIMECC Prize -palkinnolla palkittiin 17.-18.11. Oulussa pidetyssä FIMECCin 8. vuosiseminaarissa Åbo Akademin johtaman tutkijaryhmän tulos, jolla rikkidirektiivin vaikutus teollisuuteen kumotaan.

"Eihän tässä tarvita muuta kuin se, että annetaan innovaatiotoiminnan johtoasema yrityksille ja muutetaan merenkulun kuljetusjärjestelmät ja ansaintalogiikat uudenlaisiksi. Rakennamme pian pilotin Turkuun ja sitten voidaan myydä kolmanneksen päästövähennys ympäri maailmaa", innostuu FIMECC Prize -palkinnon voittaja dosentti Magnus Gustafsson Åbo Akademista.

"FIMECCissä tehdään sitä uusiutumistyötä, mitä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan: Teollisuus tulee sitä fiksummaksi ja innovatiivisemmaksi, mitä kovemmat vaatimukset sille asetetaan. Tämä vaatii kuitenkin valtiolta pitkäjänteisiä yritysvetoisia innovaatiopanostuksia, jotka nyt ovat vaarassa", kertoo Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen.

Lisää vauhtia ja voimaa innovointiin

FIMECC Oy perustettiin vuonna 2008 ja sen jälkeen Britanniaan, Saksaan ja Ruotsiin on perustettu vastaavia yrityslähtöisen kone- ja metallialan tutkimuksen organisaatioita.

"Maailmanhistoria on tuottavuuden kehityksen historiaa. Antakaa meille tavoite, niin upea ekosysteemimme saavuttaa sen", toteaa FIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

"Meillä on 250 henkilöä koossa FIMECCin vuosiseminaarissa. Oulun yliopisto on tämän päästöjenvähennystä aikaansaavan ekosysteemin keskeinen toimija. Meillä on selkeä strategia, jolla luomme tutkimuksesta liiketoimintaa", kuvailee Oulun yliopiston vararehtori Matti Sarén.

FIMECC-toiminta on panostusta innovaatioprosessin alkupäähän. Se pohjustaa yritysten tuotekehitysprojekteja ja uusien yritysten syntyä. FIMECCin tavoite on toimintatapojen kehittäminen ja erityisesti läpimenoajan lyhentäminen tuotekehitys- ja toimitusprojekteissa. Tuotekehitysprojektien laatu ja vaikuttavuus kehittyvät ottamalla tuotekehitysprosesseissa käyttöön FIMECC-hankkeissa luotua osaamista ja menetelmiä. FIMECC on saanut yli 60M€ vuotuiseen ohjelmakantaansa keskimäärin 55 % julkista rahoitusta Suomen valtion eri rahoituslähteistä, pääosin Tekesistä.

Lisätietoja

Dosentti Magnus Gustafsson
Åbo Akademi
puh. 040 554 0507
magnus.gustafsson(at)abo.fi

Toimitusjohtaja Harri Kulmala
FIMECC Oy
puh. 040 840 6380
harri.kulmala(at)fimecc.com


FIMECC Oy on innovaatioyritys, joka yhdistää teollisuuden näkemyksen tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja tutkimuslaitosten tutkimusosaamisen. FIMECCin kone-, meri, ja metalliteollisuutta uudistava ja digitalisoiva tutkimusvolyymi on tänä vuonna 62 miljoonaa euroa, ohjelmissa on mukana lähes 200 organisaatiota ja yli 2 200 henkilöä. FIMECCin vuorovaikutteiset työtilat eli FIMECC Factoryt sijaitsevat Tampereella, Turussa ja Oulussa. www.fimecc.com

Marika Moilanen