Merkittävät jutut tehdään porukalla – kylässä Fortumin Power and Heat Oy:ssä

Jatkuva parantaminen oli tapetilla Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitoksen kyläreissulla 1.4.2015.

Voimalaitospäällikkö Alpo Savikoski ja aiemmin voimalaitoksella innovaatiojohtajana työskennellyt Jouni Keronen esittelivät sähköä ja lämpöä tuottavan Suomenojan voimalaitoksen toimintaa sekä jatkuvan parantamisen malleja. Voimalaitoksella työskentelee reilut 100 henkeä.

Lähtökuopissa vuonna 2011 haettiin maailmalta hyviä benchmarking-kohteita. Lähestymistavaksi valittiin "Toyota Way" ja muita leanin keskeisiä periaatteita.

Tavoitteeksi asetettiin yksi aloite vuosittain työntekijää kohden, hankkeen lähtötilanteessa luku oli 0,25.

Vaarallisin haaskuu on ihmisten luovuuden vajaakäyttö

Kehittäminen alkoi uudesta mallista keskustelemalla ja yhdessä suunnittelemalla. Innokkaimmat saivat ilmoittautua ideamanagerin tehtäviin. "He olivat ihmisiä, joilla oli palo viedä ideoita eteenpäin. Näin homma saatiin lentoon", kertoo Alpo Savikoski.

Lähtötilanteen määrittelyssä henkilöstöä haastateltiin ja tehtiin kysely. Toteutussuunnitelma laadittiin yhdessä henkilöstön kanssa. Uusi aloitejärjestelmä otettiin käyttöön, ja sovittiin aloiteprosessi ja palkitsemiskäytännöt. Kehityspäivissä käytiin perusteellisesti läpi, miksi ideointi on tärkeää.

Huikea ideoiden toteuttamisprosessi ja hyöty

Ensimmäisenä vuonna saatiin 257 ideaa, joista 113 toteutettiin. Kahden vuoden jälkeen aloitteita oli yhteensä 506, joista 244 toteutettiin. Kuusi eri innovaatiotiimiä pani tuulemaan, ja lopputulokset olivat huimat. Ideat toivat merkittäviä kustannussäästöjä, moni idea tuotti jopa yli 100 000 euron vuotuisen hyödyn.

Onnistuneen toteutuksen taustalla oli se, että tehtiin yhdessä porukalla ja ymmärrettiin, että kehittämistyö on osa normaalia työtä. Prosessia tukemaan valittiin helppokäyttöinen aloitejärjestelmä, jolla voi seurata idean vaiheita alusta toteutukseen sekä jakaa tietoa ideasta ja sen hyödyistä muille.

 

Mikä on Tekes tulee kylään -vierailu?

Tekes kannustaa vierailemaan organisaatioissa, joissa on toteutettu jollakin mielenkiintoisella tavalla johtamisen, toimintatapojen, työkulttuurin tai ympäristön muutos. Vierailut ovat osa Liideri-ohjelman Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa -kampanjaa.

Tiina Lifländer