Logistiikasta lisätehoa terveydenhuollon tukipalveluihin

Terveydenhuoltojärjestelmään on tulossa lähivuosina mittavia rakenteellisia muutoksia. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä rakenteisiin pureudutaan myös logististen tukipalveluiden näkökulmasta. Hanketta rahoitetetaan Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelut -ohjelmasta.

ruokahuoltokuvaMahdollisimman tehokas logistiikka ja varastonhallinta on ollut jo vuosikymmeniä selkeä kilpailutekijä teollisuudelle ja kaupalle. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä on käynnissä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoima tutkimus, jossa kartoitetaan voisiko samankaltaiselle ajattelulle olla sijaa myös terveydenhuollon tukipalveluissa.

Aihe on projektipäällikkö Timo Pohjosenperän mukaan akuutti nimenomaan Pohjois-Suomessa, jossa etäisyydet ja asiointimatkat ovat jo valmiiksi pitkiä.

Kuvaavaa on, että tutkimuksessa mukana olevien kahden sairaanhoitopiirin toimialue kattaa 40 prosenttia Suomen pinta-alasta. Terveydenhuoltoverkoston uudistuessa ja harventuessa nuo välimatkat kasvavat entisestään.

Varastot haltuun ja toimintoja yhteen?

Pohjosenperän mukaan yhtälö pakottaa miettimään, kuinka tukipalvelut pystytään hoitamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tasokkaasti. Nykymallilla tähän tavoitteeseen ei päästä.

"Hankkeen tarkoituksena on mm. tutkia, onko jokaisella terveydenhuollon yksiköllä oltava vaikkapa oma apteekki, välinevarasto, laboratorio, apuvälinepalvelu tai pesula vai voitaisiinko jotain toimintoja keskittää ja hoitaa toisin", Pohjosenperä kertoo.

Aihe logistiikkatutkijalle kiinnostava, sillä tukipalveluissa on julkisen ja yksityisen sektorin välillä selkeitä eroja. Niitä on toisaalta myös eri sairaanhoitopiirien välillä.

"Terveydenhuollon uudistuksia on viety eteenpäin pitkälti hoitonäkökulmasta, mutta nämä tukipalvelut ovat jääneet vähälle huomiolle. Nyt tutkimme, kuinka niitä voitaisiin järkeistää ja luoda tätä kautta aitoa lisäarvoa terveydenhuollolle ja terveyspalvelujen käyttäjille", Pohjosenperä lisää.

Monitieteellinen konsortio

"Tehokkaat ja käyttäjäkeskeiset tukipalvelumallit pitkien etäisyyksien terveyspalvelujärjestelmissä" -niminen hanke on saanut rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta.

Monitieteellisessä tutkimuskonsortiossa on mukana mm. logistiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja maantieteen asiantuntijoita. Perusterveydenhuollon osalta hankkeessa on yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa. Yritys- ja kuljetusnäkökulmaa kokonaisuuteen tuo Posti.
Alustavia tuloksia ja palvelumalleja Pohjosenperä lupailee syksyllä 2015.

Lisätietoja

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma

Teksti: Timo Sormunen/Recommended Finland

Pia Mörk