Lisäarvoa yliopistojen ja yritysten kumppanuudesta

Yliopiston ja yritysten kumppanuuden taustalta löytyy monia tunnistettavissa olevia tasoja. Tämä käy ilmi tekniikan tohtori Vesa Karvosen toisesta tekniikan alan väitöstutkimuksesta, jonka hän on tehnyt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT).

Karvosen tutkimuksessa on tarkasteltu yliopisto−yritys-kumppanuutta Suomessa ja otettu huomioon myös julkisen tutkimusrahoituksen mahdollisuudet yhteistyön vauhdittajana. Käytännössä yliopistojen ja yritysten kumppanuus toteutuu yhteisissä tutkimusprojekteissa, jotka voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: avoimet, puoliavoimet ja suljetut projektit. Avoimet ovat perinteistä tutkimusta, jossa tarpeen määrittelee yksin yliopisto. Suljetuissa projektin sisällön määrittelee yritys ja yliopisto tuo hankkeeseen oman akateemisen osaamisensa. Puoliavoimet projektit ovat tyypillisesti suuria konsortiohankkeita, joissa on mukana useita yliopistoja ja yrityksiä. Monista toimijoista johtuen intressien yhteensovittaminen on niissä vaativa tehtävä, mutta toisaalta verkostomainen toiminta usein nopeuttaa hyviin tuloksiin pääsemistä.

”Kansallisen innovaatiojärjestelmämme perustana ovat toimialat ja osaamisalueet, kuten strategisen huippuosaamisen keskittymät. Kuitenkin monet toimijat, niin yliopistot kuin yrityksetkin, ovat mukana useamman toimialan keskittymissä. Tässä työssä kehitetyn mallin avulla voidaan määritellä myös toimijoiden rooli eri tilanteissa, ja niiden ymmärtäminen nopeuttaa kumppanuuden kehittämistä,” sanoo Karvonen.

Kumppanuuden pitää tuottaa molemmille osapuolille hyötyä. Yrityksillä se liittyy kaupallisiin tavoitteisiin ja uusimpaan tietoon, jonka avulla pyritään joko uusille markkinoille tai parantamaan kilpailukykyä olemassa olevalla alueella. Yliopistoille tämä merkitsee niin sanottua täydentävää rahoitusta, joka kohdentuu tutkimustyöhön. Rahan lisäksi yliopistoille on tärkeää saada yhteistyön kautta aineistoa reaalimaailman prosesseista tutkimustyön raaka-aineeksi.

Tulevaisuudessa tasokkaalle tutkimukselle on vielä nykyistä isompi tarve ja samalla yritysten kamppailu markkinoista vain kovenee. Tämän vuoksi väitöstutkimuksen tulokset kiinnostanevat yliopistoja, yrityksiä sekä julkisen rahoituksen toimijoita.

 

Teksti: LUT

Miia Linnusmaa