VTT:n tutkimus: Kilometriveron käyttöönotto tarjoaisi työkalun liikkumisen hallintaan

VTT on selvittänyt kilometriveron vaikutuksia liikkumiseen osana Liikennelabra-kokeiluhanketta. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten liikkumistottumuksia ja kilometriveron vaikutuksia niihin. Tutkimusta rahoittivat Tekes, Liikennevirasto, Trafi sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Tutkimuksessa verrattiin nykykäytäntöä tilanteeseen, jossa auto- ja ajoneuvovero korvattaisiin kilometriverolla. Tutkimus toteutettiin internetkyselyllä, johon vastasi 1034 suomalaista.

Tulokset osoittavat, että vastaajista 41 % valitsisi kilometriveron ja 30 % pysyisi nykyisessä järjestelmässä. 28 % vastaajista ei osannut päättää, kumman vaihtoehdon valitsisi. Kilometriveron kannattajat pitivät hyvänä erityisesti sitä, että uusi maksujärjestelmä tukisi uuden auton hankintaa autoveron poistuessa. Tämä muun muassa nopeuttaisi autokannan uudistumista. Kilometriveron vastustajat olivat taas huolissaan sekä vaikutuksista taloudelliseen tasa-arvoon että matkakustannusten kasvuun.

Tutkimus osoitti myös, että kilometriveron ollessa käytössä vuosittainen kokonaiskilometrimäärä pienenisi keskimäärin 4 %. Samalla joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi, ja tämä vaikuttaisi myös ruuhkien vähenemiseen.

Yhteiskunnan kannalta tutkimuksen tulokset ovat positiiviset. Yhä useampi valitsisi joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen, matkoja tehtäisiin vähemmän ja matkat jakautuisivat tasaisemmin kysyntähuippujen ulkopuolelle. Näin ollen kilometrivero tarjoaisi merkittävän työkalun liikkumisen hallintaan.

VTT:n tiedote 15.6.2015

Eero Lukin