Suomi ja Ruotsi uusien liikkumispalvelujen edelläkävijöitä

Liikkuminen palveluna -malli (Mobility-as-a-Service – MaaS) tuotiin Suomen ja Ruotsin toimesta esiin uutena liiketoiminta-alueena reilu vuosi sitten Helsingissä. Ideana on tarjota sujuva ja edullinen liikkuminen ovelta ovelle eri liikennevälineitä fiksusti ja saumattomasti yhdistäen.

Lokakuussa 2015 järjestettiin älyliikenteen maailmankongressi Bordeaux’ssa Ranskassa.  Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkisti kongressissa MaaS-allianssin, johon perustamisvaiheessa kuului 20 organisaatiota erityisesti Suomesta ja Ruotsista. Kongressin aikana yli 50 organisaatiota eri maista ilmaisi kiinnostuksensa liittyä allianssiin.

MaaS-allianssin esikuvana on GSM Alliance, joka aikanaan perustettiin GSM-teknologian standardien ja yhteisten pelisääntöjen sopimiseksi kansainvälisesti. MaaS-ratkaisujen kansainvälisen skaalautumisen varmistamiseksi älyliikenteen kattojärjestö (Euroopan Ertico) päätti Suomen ja Ruotsin johdolla aloittaa vastaavan työn. Näin halutaan varmistaa uusien liikkumispalvelujen vaatimien rajapintojen, datamallien ja digitaalisten alustojen kansainvälinen yhteensopivuus.

Tekes on osaltaan tukenut tätä työtä rahoittamalla toistakymmentä yrityshanketta sekä Tampereen yliopiston MyMobilityFactory ja VTT:n InterCity -kokonaisuuksia, jotka auttavat yritysten liiketoimintaedellytysten luomisessa.

MyMobilityFactory kerää tiedot paikallisten liikennöitsijöiden aikataulu-, sijainti- maksurajapinnoista ja käyttöehdoista matkaketjuja yhdistelevien liikkumisoperaattoreiden kehitystyötä varten. VTT:n InterCity-hanke taas pyrkii luomaan kansainväliset pelisäännöt yhteentoimivuuden testaukselle eri maiden MaaS-kokeiluissa.

Teksti ja kuva: Raine Hermans. Kuvassa ministeri Berner Suomen osastolla Bordeaux'ssa

Eero Lukin