Lupaavia hakemuksia liikkumisoperaattorihaun 1. vaiheeseen

Suomeen kehitetään maailman ensimmäistä avointa innovaatioalustaa liikkumisen palveluille Tekesin ja LVM:n yhteisohjelmana.  Ohjelmassa on käynnissä kaksivaiheinen liikkumisoperaattorihaku. Haun tavoitteena on saada aikaan liiketoimintaa, jossa liikkumisoperaattorit tarjoavat liikkujille saumatonta eri kulkumuodoista koostuvaa ovelta ovelle -palvelua. Liikkumisoperaattorit kilpailevat asiakkaista sekä keskenään että muiden liikkumispalvelujen kuten autonomistuksen kanssa.

Haun ensimmäisessä vaiheessa Tekes rahoittaa esiselvitysprojekteja, joissa konsortiot muodostetaan ja liikkumisoperaattorin liiketoimintamalli, ansaintalogiikka ja teknologia alustavasti määritellään. Hakemuksia saatiin määräaikaan mennessä 13 ja seitsemän toimijaa tällä hetkellä saanut rahoituspäätöksen.

Laaja verkottumistilaisuus Finlandia-talolla 14.4.2015 kokoaa nämä toimijat, monet suuryritykset ja julkiset organisaatiot yhteen. Myös Ruotsista, Skotlannista ja USA:sta on osallistujia.

– Liikkumispalveluiden liiketoimintamahdollisuudet ovat huikeat ja automatisoitumisen ja palveluistumisen kilpajuoksu on raju. On tärkeää, että markkinoita kehitetään yhdessä muiden maiden kanssa, toteaa strateginen ohjelmapäällikkö Raine Hermans Tekesistä.

Liikkumisoperaattorin varsinaisen haun määräpäivä on 29.5.2015, jolloin konsortioilta odotetaan ehdotuksia piloteiksi ja niiden kehityshankkeiksi.

Liikkuminen palveluna -sivut

Eero Lukin