Lupaavia hakemuksia esiselvityshaussa

Tekesin liikkumisoperaattorihaun esiselvitysvaihe tuotti 13 hakemusta, jotka edustavat laajaa palveluntarjoajien kirjoa. Hakijoita oli startupeista suuryrityksiin.

Esiselvityshaku päättyi helmikuun lopussa, kokonaishankehaku jatkuu toukokuun 29. päivään asti. Esiselvityshaussa haettiin ehdotuksia projekteiksi, joita voidaan kehittää eteenpäin varsinaisiksi pilottihankkeiksi.

Tekesin strateginen ohjelmapäällikkö Raine Hermans on tyytyväinen esiselvityshaun antiin. 13 hakemuksen joukossa on paitsi koko liikkuminen palveluna -mallin mahdollistavia liikkumisoperaattoripalveluita myös osapalveluiden kuten sovellusalustojen tarjoajia.

– Arvokasta on se, että saimme toisiaan täydentäviä ja osittain myös kilpailevia hakemuksia. Kilpailu synnyttää innovaatioita, Hermans sanoo.

– Hakijoiden joukossa on toimijoita joiden kanssa olemme keskustelleet jo aiemmin ja lisäksi saimme mukaan odottamattomia tahoja. Uusien toimijoiden mukaan saaminen on myönteinen asia.

Esiselvitysvaiheen hankkeet ovat Hermansin mukaan hyvin eri vaiheissa. Osa hankkeista oli jo valmisteltu pitkälle ja niiden pilotointi voisi alkaa saman tien. Liikkumisoperaattorihaun perusteella toteutettavat pilotit on tarkoitus käynnistää kesällä. Valittujen hankkeiden pilotointi toteutetaan todellisessa liikkumisympäristössä Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-kasvukäytävässä tai muussa kehitysympäristössä.

– Esiselvitysvaiheessa hakijoina oli erikokoisia toimijoita suuryrityksistä startupeihin. Suuryritysten etuna ovat isot resurssit, startupien taas ketteryys. Pienet yritykset pääsevät yleensä nopeasti konkreettiseen toimintaan, Hermans sanoo.

Raine Hermans odottaa, että toukokuun lopussa päättyvään kokonaishankehakuun tulee mukaan vielä lisää toimijoita. Liikkumisoperaattorihaku on Suomi-keskeinen, mutta Hermansin mukaan tavoitteena on saada aikaan yhteistyötä toisiaan täydentävien yritysten välillä esimerkiksi järjestämällä ovelta ovelle -tapahtuma 14. huhtikuuta Finlandia-talossa. Myös ulkomaiset yritykset ovat tervetulleita, mutta Tekesin hakuun osallistuminen edellyttää, että yritys on rekisteröity Suomeen.

– Olemme Ruotsin Tekesiä vastaavan instituution Vinnovan kanssa sopineet, että aktivoimme yrityksiä toistemme markkinoille, Hermans sanoo.

– Alusta asti kansainvälinen toiminta varmistaa, että kehitettävät liikkumisoperaattoriratkaisut ovat laajennettavissa muualle. Paikallisiin oloihin ja tarpeisiin suunniteltujen järjestelmien skaalaaminen isoksi on yleensä vaikeaa.

Haastattelu: Hasse Härkönen
Teksti on alunperin julkaistu Liikennelabran sivuilla

Eero Lukin