Liikkumisoperaattorihaun ensimmäiset hankkeet käynnistymässä

Kesäkuussa 2015 päättyneessä rahoitushaussa Tekes haki liikkumisoperaattoripalveluiden kehitys- ja pilottihankkeita. Kyseessä on uuden toimintamallin tai järjestelmän kehittäminen ja testaaminen todellisessa toimintaympäristössä, esimerkiksi kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa.

Rahoituspäätöksiä on tehty syksyn aikana ja ensimmäiset pilotit ovat käynnistymässä. Lisää pilotteja käynnistyy loppuvuoden aikana. Seuraavat yritykset ovat liikkumisoperaattorien palvelukehityksessä mukana:

  • Tuup Oy
  • Suomen Liikkumisoperaattori Oy
  • EXP Analytics Oy
  • MaaS Finland Oy
  • Sito Oy
  • IQ Payments Oy
  • Imprezium Oy (Tziip)
  • TeliaSonera Oyj
  • Taksiliiton Yrityspalvelu Oy
  • VR-Yhtymä Oy

Tekes jatkaa aktiivisesti Liikkuminen palveluna -teeman edistämistä ja siihen liittyvien hankkeiden rahoittamista.

Lisätietoja:
asiantuntija Sonja Heikkilä, Tekes, sonja.heikkila(at)tekes.fi, puh. 050 5577 694

Eero Lukin