Leikkuri karsii Tekesin rahoitusta – suurin vaikutus elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyöhön

Hallitusohjelma leikkaa Tekesin myöntämää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta 138 miljoonalla eurolla vuoden 2016 alusta. Suurin vaikutus on yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusrahoitukseen, josta leikkaukset vievät 100 miljoonaa euroa.

Leikkaukset koskevat Tekesin myöntämiä avustuksia. Ne kohdistuvat ensi sijassa strategisen huippuosaamisen keskittymien eli SHOKien ohjelmiin, Innovatiivisten kaupunkien INKA-ohjelmaan ja sekä suurten yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden rahoitukseen.

Tekesin rahoitus pk-yrityksille ja startup-yrityksille säilyy ennallaan. Myös Tekesin myöntämä lainarahoitus säilyy ennallaan, sitä leikkaukset eivät koske.

"Leikkaukset merkitsevät tuntuvia muutoksia innovaatiotoiminnan julkiseen rahoitukseen ja Tekesin toimintaan. Suurin vaikutus on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten verkottumiseen ja yhteistyöhön", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

"Meidän on mietittävä kokonaan uusiksi ohjelmatoimintamme ja miten Tekes parhaiten vie eteenpäin liiketoimintaekosysteemejä", hän kertoo.

"Suunnittelemme muutokset niin, että Tekes voi jatkossakin rahoittaa startup-yritysten ja pk-yritysten kasvua sekä elinkeinoelämän rohkeiden uudistajien hankkeita", Soini linjaa.

Hallitusohjelmaan sisältyy 26 kärkihanketta, joihin hallitus aikoo sijoittaa yli miljardia euroa. Monet näistä kasvua tavoittelevista kärkihankkeista ovat Tekesin painopistealueilla.

"Olemme jo tehneet ehdotuksia kärkihankkeiden sisällöiksi ja toteuttamiseksi esimerkiksi biotalouteen, digitaalisuuteen ja hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Olemme myös tiivistämässä Team Finland -toimijoiden yhteistyötä niin, että saamme yhdessä resurssit hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti yritysten kilpailukyvyn ja kasvun hyväksi", Pekka Soini sanoo.

Anne Palkamo