Laura Ylä-Sulkava Tekesin henkilöstö- ja kehittämistoiminnoista vastaavaksi johtajaksi

Yhteiskuntatieteiden maisteri Laura Ylä-Sulkava on aloittanut Tekesin henkilöstö- ja kehittämistoiminnoista vastaavana johtajana 1.4.2015.

Ylä-Sulkavalla on kokemusta johtoryhmätyöskentelystä, kehittämishankkeiden johtamisesta sekä liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen yhteensovittamisesta. Lisäksi hänellä on koulutusta ja kokemusta coachingista. Aikaisemmin hän on työskennellyt Tiedolla henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen tehtävissä.

Tekesin Henkilöstö ja kehittämistoiminnot -vastuualue vastaa henkilöstöjohtamisen käytännöistä ja kehittämisestä Tekesissä sekä tukee johtoa, esimiehiä ja koko henkilöstöä niiden soveltamisessa ja toimeenpanossa. Vastuualue toimii muutoksen edistäjänä ja organisaation toiminnan kehittäjänä aktiivisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on jatkaa strategian jalkautusta ja vahvistaa Tekesin toimintakulttuurin muutosta, jonka ytimessä on asiakaskeskeisyys.

Henkilöstö- ja kehittämistoiminnot -vastuualueen johtajan virkaa haki yhteensä 70 henkilöä.

Tiina Lifländer