Landis+Gyr vahvistaa tuotekehitystä – uusia työpaikkoja Jyväskylään

Energianmittaukseen ja älykkään verkon ratkaisuihin erikoistunut Landis+Gyr on jo tänä vuonna vahvistanut tuotekehitystä lähes kolmellakymmenellä hengellä, ja kasvu jatkuu. Järjestelmä- ja laitekehitykseen palkataan heti lisää resursseja.

Landis+Gyrin Suomen yksikkö on etäluentajärjestelmien teknologiakeskus, ja se työllistää tällä hetkellä 185 henkilöä Jyväskylässä. Jo kuluvan vuoden aikana yhtiö on palkannut 27 uutta työntekijää, ja nyt se on päättänyt lisätä resursseja sekä järjestelmien että mittalaitteiden tuotekehitykseen Suomessa.
Landis + Gyr on maailman markkinajohtaja älykkään mittauksen ja energianhallintaratkaisujen alalla. Toimiala on voimakkaassa kasvussa, koska energian kysynnän, siirron ja tuotannon tehokas hallinta sekä ympäristönäkökulmat vaativat uusia, entistä älykkäämpiä ratkaisuja.

"Energia-alalla on meneillään ennennäkemätön murros, ja me haluamme olla tuon kehityksen edelläkävijä. Euroopassa meneillään olevat suuret hankkeet vaativat oman tuotekehityspanostuksensa, lisäksi haluamme viedä tuoteportfoliotamme jatkuvasti eteenpäin. Siksi tarvitsemme lisää voimaa ja osaajia", sanoo Richard Mora, Chief Operating Officer, Landis+Gyr.

Rekrytoinnit alkavat jo tämän vuoden puolella, ja ensi vuoden aikana uusia työntekijöitä palkataan vielä enemmän kuin 2015. Paikkoja avautuu muun muassa laite- ja järjestelmäkehittäjille sekä järjestelmäarkkitehdeille, tietoliikenneasiantuntijoille, projektipäälliköille sekä mekaniikka- ja elektroniikkaalan asiantuntijoille.

"Meillä on iso, mutta positiivinen haaste löytää ja perehdyttää tarvittavat osaajat nopeasti. Luotan kuitenkin siihen, että energia tulevaisuuden toimialana sekä Landis+Gyr kansainvälisenä yhtiönä ja alan edelläkävijänä on jatkossakin kiinnostava työnantaja", sanoo Suomen toimitusjohtaja Ari Tolonen.

"Osaavan työvoiman saatavuus, vahva toimintaa tukeva ekosysteemi sekä mahdollisuus kehittää uutta osaamista ja innovaatioverkostoa yhteistyössä Tekesin, Jyväskylän kaupungin, alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa ovat vaikuttaneet keskeisesti siihen, että toimintaamme vahvistetaan nimenomaan Suomessa", sanoo Richard Mora.

Landis+Gyrin tuotekehityksen vahvistamista Suomessa on ollut tukemassa Team Finland -verkosto. Finpron Invest in Finland, Tekes ja työ- ja elinkeinoministeriö pyrkivät muun verkoston kanssa aktiivisesti houkuttelemaan kansainvälisiä yrityksiä investoimaan Suomeen.

Lisätietoja

Landis+Gyr Oy, toimitusjohtaja Ari Tolonen, p. 044 044 1001, ari.tolonen(a)landisgyr.com

Tekes, palvelujohtaja Kimmo Kanto, p. 050 5577 852, kimmo.kanto(a)tekes.fi

Miia Linnusmaa