Lähde kisaamaan naisyrittäjien innovaatiopalkinnosta

Euroopan komissio palkitsee jälleen naisia, jotka ovat vaikuttaneet uusien innovaatioiden syntymiseen.

Tänä vuonna kolme naisinnovaattoria palkitaan 100 000 euron, 50 000 euron ja 30 000 euron summilla. Kilpailu on avoin kaikille naisille, jotka

  1. asuvat EU:n jäsenvaltiossa tai EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020:een liittyneessä maassa;
  2. ovat ennen 1.1.2013 perustetun ja edelleen toiminnassa olevan yrityksen perustajia tai partnereita yrityksen liikevaihdon ollessa vähintään 100 000 euroa vuosina 2013 tai 2014;
  3. ovat jossain vaiheessa hyötyneet EU:n tutkimuksen puiteohjelmien, Horisontti 2020 -ohjelman, EURATOMin tai CIP-ohjelman rahoituksesta tai tutkimukseen ja innovointiin liittyneistä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoituksesta.

"EU Prize for Women Innovators" -kilpailu päättyy 20. lokakuuta 2015 klo 12 Keski-Euroopan aikaa. Kilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta naisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle sekä naisyrittäjyydelle.

Lisätietoa

Maija Hakkarainen