Laajempia valinnanvapausnäkökulmia sote-uudistukseen

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassa on rahoitettu Valinnanvapauden muotoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanketta, jolla on pyritty laajentamaan näkemystä valinnanvapaudesta. Valinnanvapaus on keskeinen osa hallituksen ajamaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Hankkeella on läheinen yhteys sote-uudistuksen virkamiesvalmisteluun.

VALVA-hanke on Suomen terveydenhuollon valinnanvapauden lähtötilannetta kartoittava. Hanke tuottaa tietoa kansalaisten, kuntien ja päättäjien hyödynnettäväksi. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää valinnanvapauslainsäädännön valmistelussa ja valinnanvapauskäytäntöjen kehittämisessä.

Suomen toistaiseksi hyvin kapea-alaista uudistusta valinnanvapaudesta on hankkeessa pyritty laajentamaan ja korostamaan asiakasnäkökulmaa. Hanke on osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja esitellyt hankkeen välituloksia lukuisissa seminaareissa ja mediahaastatteluissa. Hankkeen Englannin ja Ruotsin valinnanvapausjärjestelmien kuvauksia on jo hyödynnetty sote-valmistelun tausta-aineistona ja mm. hallituksen esityksen perustelujen laatimisessa. Englannin ja Ruotsin kokemusten mukaan valinnanvapaus edellyttää selkeää lainsäädäntöä, tuottajien valvontaa ja yhteisiä pelisääntöjä sekä kansallisesti yhtenäisellä tavalla kerättyä tietoa ja panostamista hoidon laatuun.

Marraskuussa 2015 hankkeen opintomatkalla Lontooseen tutustuttiin Englannin valinnanvapausjärjestelmän kehittämiseen ja arviointi- ja seuranta- ja valvontaviranomaisten toimintaan. Englannin potilaan parasta tavoitteleva kehittäminen poikkeaa merkittävästi Suomen organisaatiolähtöisestä lähestymistavasta. Matkaraporttia tullaan levittämään laajasti sote-valmistelijoiden ja muiden tahojen käyttöön sekä hankkeen sivuilla.

VALVA-hankkeen tutkimuksen mukaan terveydenhuoltolain mahdollistamia hoitoyksikön valintoja on toistaiseksi tehty vähän, esimerkiksi terveysasemaansa on vuoden aikana vaihtanut 2,6 prosenttia suomalaisista. Kansalaiset kuitenkin tuntevat hyvin oikeutensa tehdä valintoja ja pitävät valintojen tekemistä tärkeänä.

Kansalaisen ja potilaan mahdollisuuksiin tehdä valintoja vaikuttavat osaltaan kuntien tulkinnat terveydenhuoltolaista. Joillakin alueilla potilaat voivat käyttää vapaasti eri terveysasemien palveluja ilman, että heidän tarvitsee virallisesti ilmoittautua kyseisen terveysaseman asiakkaaksi. Toisaalla taas terveysaseman vaihdosta joutuu ilmoittamaan viikkoja etukäteen. Lisäksi hankkeen henkilöstötutkimuksessa havaittiin, että julkisessa terveydenhuollossa työskentelevät lääkärit suhtautuvat hoitohenkilökuntaa kielteisemmin valinnanvapauteen.

Hanke jatkuu huhtikuun 2016 loppuun.

Lisätietoja

www.thl.fi/valva

Maijaliisa Junnila, Johtava asiantuntija ja Valva-hankkeen johtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
maijaliisa.junnila (at) thl.fi
Puh. 029 524 7631

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

Pia Mörk