Laaja suomalainen GeneRISK-tutkimushanke käynnistynyt – Tavoitteena genomitiedon arkipäiväistäminen

Helmikuussa käynnistyneessä GeneRISK-tutkimushankkeessa selvitetään, miten genomitietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja miten genomitiedon antaminen yksilöille vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyyn. Hankeessa selvitetään tutkittavien perinnöllistä ja elintapoihin liittyvää alttiutta sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja ohjataan näihin tietoihin perustuen tutkittavia alentamaan omaa riskiään.

GeneRISK-tutkimushankkeessa kymmeniätuhansia 45–65 -vuotiaita eteläsuomalaisia kutsutaan mukaan kehittämään terveydenhuoltoa. Tutkimuksessa selvitetään, miten genomitietoa (tietoa perimästä) voidaan hyödyntää ja miten tällaisen tiedon antaminen yksilöille vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyyn. Hankkeessa julkiset ja yksityiset terveyspalvelut, tutkijayhteisö ja yritykset pyrkivät tavoitteeseen yhdessä, ja mallia testataan todellisissa toimintaympäristöissä.

GeneRISK-tutkimushanke on osa SalWen koordinoiman Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito (GET IT DONE) -ohjelmaa, jonka tavoite on tehostaa yksilöllistetyn, ennakoivan diagnostiikan ja hoidon käyttöä terveydenhuollossa. GeneRISK-tutkimushanketta rahoittaa mm. Tekes.

Pia Mörk