KV-SYKE – kansainvälistä sykettä teollisuusyritysten uudistamiseen

Globaali kilpailu ja digitalisaatiokehitys muokkaavat toimialoja uusiksi. Muutokset koskevat myös Suomen kansantaloudelle ja viennille elintärkeää teollisuussektoria. Suomalaiset teollisuusyritykset kaipaavat tukea uudistumiseensa sekä innostavia esimerkkejä strategiasuunnittelun tueksi. KV-SYKE-projekti etsii ja jakaa kiinnostavimpia ja teollisuudelle relevantteja kansainvälisiä esimerkkejä liiketoiminnan uudistamisesta nykypäivän digitalisoituvassa maailmassa.

KV-SYKE – kansainvälistä sykettä teollisuusyritysten uudistamiseen -projekti on osa Team Finlandin Future Watch -toimintaa, joka tarjoaa yrityksille näkymiä kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista 2–5 vuoden aikajänteellä. Projektin toteuttaa digitalisaation asiantuntijayritys Intosome Oy vuoden 2015 aikana.

KV-SYKE-projekti etsii ja jakaa kansainvälisiä esimerkkejä liiketoiminnan uudistamisesta

Kerätyillä ja analysoiduilla esimerkeillä autetaan suomalaisia teollisuusyrityksiä uudistumaan. Esimerkkejä kerätään sekä verkossa että hyödyntämällä suomalaisten tutkijoiden ja yritysten kontaktit.

"Digitalisuudella on suuri potentiaali vaikuttaa yritysten liiketoimintaan ja johtamiseen, ja sitä kautta kilpailukykyyn. Tekes ja Team Finland haluavat olla tukemassa suomalaista teollisuutta vaikutusten ymmärtämisessä käytännön tasolla", ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen Tekesistä toteaa.

Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma teetti vuonna 2014 Teollisuuden uusi SYKE -selvityksen, jonka avulla autettiin teollisuusyrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään digitalisaatiota. Projektin tulokset on koottu SYKE-infograafiksi  sekä Teollisuusyrityksen digipolku -julkaisuun .

"SYKE-projekti viitoitti selkeän polun digitalisaatiokehityksen käynnistämiseen teollisuusyrityksissä. Tätä työtä täydentävä KV-SYKE-projekti katsoo laajemmin liiketoiminnan uudistamista digitalisoituvassa maailmassa sekä tuo yrityksille kiinnostavia ja uusia ajatuksia herättäviä kansainvälisiä esimerkkejä", Rouhiainen selventää.

"Yritysten kanssa keskustellessa huomaa että digitalisaatio nähdään tärkeäksi, mutta samalla johdon on vaikea hahmottaa mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita oman yrityksensä tasolla. Siksi on tärkeää nostaa esiin esimerkkejä edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat jo onnistuneet uudistumaan, ja katsoa mikä siihen vaikutti", Intosome Oy:n toimitusjohtaja Harri Lakkala kertoo.

"Jotta löytäisimme kiinnostavia uudistumisesimerkkejä, toivomme apua teollisuuden kanssa työskenteleviltä asiantuntijoilta sekä yrityksiltä. Jos siis tiedät liiketoimintansa uudistamisessa digitalisaation avulla onnistuneen yrityksen tai lähteen, josta yritysesimerkkejä voisi löytää, niin kerrothan siitä meille", Lakkala pyytää.

Vinkkejä yritysesimerkeistä tai tietolähteistä voi antaa projektin verkkosivujen kautta , Twitterissä tunnisteella #kvsyke tai ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Harri Lakkalaan.

Lisätietoja:

Intosome Oy
Toimitusjohtaja Harri Lakkala
harri.lakkala@intosome.fi
p. 045 260 3884

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen
nuppu.rouhiainen@tekes.fi
p. 029 505 5949

Asiantuntija Laura Nurmi
laura.nurmi@tekes.fi
p. 029 505 5623

 

 

 

Tiina Lifländer