Kulujen karsimisesta tuottavuusloikkaan

Ideoita tuottavuusloikan toteuttamiseen löytyy ja käytännön työkalujakin on tarjolla. Toyotan autotehtaalta peräisin oleva lean-ajattelu antaa yrityksille erinomaisen viitekehyksen ja mallin loikkaan. Miten yritykset voisivat sitten valjastaa leanin hyötykäyttöön? Siihen vastaa maailmankuulu lean-asiantuntija, kirjailija ja johdon valmentaja Michael Ballé, joka piipahti Suomessa syyskuun lopussa innostamassa yrityksiä kasvuun leanin avulla.

Lean-ajattelu tarjoaa eväät huimaankin tuottavuusloikkaan. Ajattelutapa ei ole suinkaan uusi Suomessa, sillä monissa yrityksissä on käynnistetty kunnianhimoisia lean-hankkeita viime vuosina. Valitettavan harvoin näillä hankkeilla on kuitenkaan saatu aikaiseksi pysyviä tuloksia. Miksi näin?

- Lean ei ole turhien kulujen ja toimintojen karsimista, vaan ihmisten johtamisen filosofia. Lean on ajattelutapa, jonka ainoa tavoite on, että yritys on kokonaisuutena kyvykkäämpi ja sen toiminta on entistä sujuvampaa. Tällainen yritys on myös luovempi ja kilpailukykyisempi, Ballé kiteyttää lean-ajattelun.

Lean on toimitusjohtajan asia

Ei riitä, että tuotanto trimmaa toimintansa tehokkaammaksi tuotantojohtajan johdolla. Vasta kun toimitusjohtaja muuttaa lähestymistapansa lean-ajattelun mukaiseksi, koko yrityskulttuuri alkaa muuttua. Kaiken a ja o on se, että toimitusjohtaja ymmärtää leanin olevan nimenomaan työkalu koko organisaation johtamiseen.

Ennen astumista leanin maailmaan yrityksen on määriteltävä tavoitetasonsa. Kuinka korkealle se tähtää? Lean-polulle kun ei kannata astua ilman kunnianhimoisia tavoitteita ja aitoa onnistumisen janoa. Kun toimintaa ohjaa lean-filosofia, yrityksessä vallitsee yrityskulttuuri, jossa ihmisillä on innostusta tehdä asioita jatkuvasti paremmin.

- Yhdestäkään yrityksestä ei tule tuottavampi, elleivät ihmiset voi hyödyntää omaa osaamistaan ja tehdä työtään tuloksellisemmin, Ballé toteaa.

Tuottavuus kasvaa, kun työtä tehdään jatkuvasti paremmin

Lean ei ole perinteinen muutosjohtamisen projekti, jossa on lähtö- ja lopputilanne. Lean on dynaaminen toimintatapa, jossa ihmiset muuttavat askel askeleelta tekemistään paremmaksi – joka päivä. Toimintatavat eivät tule koskaan täysin valmiiksi, vaan osaamisen kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävä valmennus on jatkuvaa. Organisaation kyvykkyys tehdä bisnestä paranee koko ajan.

Lean-ajattelun omaksunut yritys on ketterä ja pystyy vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin nopeasti. Leanisti toimiva yritys ei kavahda esimerkiksi digitalisaation mukanaan tuomaa murrosta, vaan se sujahtaa osaksi organisaation jatkuvaa kehitystyötä.

Lean pakottaa organisaatioissa työskentelevät ihmiset pysähtymään ydinasioiden äärelle: mitä tavoittelemme, miksi teemme sitä mitä teemme ja miten voisimme tehdä sen paremmin? Kun kehitystyötä tehdään pala palalta, yksityiskohtaisesti ja systemaattisesti, arkipäiväinen työn tekeminen on sujuvampaa. Kaikki tähtää siihen, että työntekijöiden flow ei keskeydy ja sitä kautta syntyy aina parempia tuloksia. Kyse on siis hyvin toteutettavissa olevista asioista.

Lean ei ole konsulttien luoma malli, joka voidaan siirtää kaavioiden avulla organisaatiosta toiseen. Filosofia syntyi Toyotalla sen oman toiminnan kehittämiseen. Jokainen organisaatio on vastuussa oman lean-polkunsa rakentamisesta ja jokaisen pitää luoda omat tavat kehittää yrityksensä toiminta filosofian mukaiseksi.

- Juuri siinä piilee filosofian nerokkuus. Jokainen yritys voi toimia leanisti, jos vain haluaa, Ballé kannustaa.

Tiina Lifländer