Kotihoidon lääkärien kotikäynnit tuovat säästöjä Lahdessa

Lahdessa on kehitetty Tekesin rahoituksella kotihoidon asiakaslähtöisyyttä ja lääkäritoimintaa sekä pilotoitu iäkkäiden avuksi kehitettyä uutta teknologiaa. Samalla on saatu kehityseväitä sähköiselle työvuorojen suunnittelujärjestelmälle.

Hilkka-puhelinLahden sosiaalitoimessa törmättiin vuosikymmenen vaihteessa monilla muillakin paikkakunnilla tutuksi tulleeseen haasteeseen. Kotihoidon asiakasmäärät kasvoivat jatkuvasti ja käytössä olevia resursseja oli pyrittävä käyttämään entistä tehokkaammin, laadusta kuitenkaan tinkimättä.

Tekesin rahoittamassa ja viime vuonna päättyneessä "Kotiin kohdistuvien palveluiden uusi aika – kotihoidon tuottavuuden ja asiakkaan kokeman laadun kehittäminen" -hankkeessa pulmaan pureuduttiin sekä uuden teknologian että asiakaskommenttien pohjalta. Hanke oli osa  Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaa.

Palvelut päätettiin räätälöidä entistä asiakaskohtaisemmin. Samalla panostettiin entistä parempaan työnsuunnitteluun, -seurantaan ja -ohjaukseen sekä matka-aikojen minimointiin. Tätä kautta haettiin kohennusta tuottavuuteen, kustannustehokkuuteen, henkilöstön työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Toimiva lääkärimalli

Projektipäällikkö Eija Revon mukaan hankkeen saldo oli selkeästi positiivinen, vaikka jokaisella osa-alueella ei aivan päästykään alkuperäisiin tavoitteisiin. Yksi avainonnistumisista oli kotihoitoon luotu lääkärimalli, jossa henkilöstön tukena ovat geriatrian erikoisosaajat.

"Kotihoidon lääkärit tekevät vuodessa 1300 kotikäyntiä, mikä on vähentänyt kalliita päivystyskäyntejä ja toistuvia osastojaksoja. Kokonaisuus ja hoidon tarve hahmottuu lääkärille aivan eri tavalla, kun hän näkee asiakkaan omassa elinympäristössään", Repo painottaa.

Myös vuosittain järjestettävät asiakastyöpajat ovat keränneet positiivista palautetta. "Asiakkaat kokevat, että he saavat mielipiteensä kuuluviin", Repo lisää.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen osalta tavoitteet jäivät projektin aikana saavuttamatta, mutta nyt suunta on niidenkin osalta odotusten mukainen.

"Henkilöstölle jatkuva kehittäminen oli luonnollisesti raskasta ja järjestelmien testaaminen toi lisätyötä muutenkin kiireisiin työpäiviin. Viime keväästä lähtien suunta on kuitenkin ollut parempaan päin", Repo kertoo.

Iso apu kehitystyölle

Lahden kaupungin innovaatiopalkinnon vuonna 2014 saanut kotihoitoprojekti toimi yhtenä tärkeänä pilottina myös joensuulaisen FastROI Oy:n ja VTT:n kehittämälle sähköiselle HILKKA-toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmälle.

Web-pohjainen ohjelmisto poistaa monia paperirutiineja ja mahdollistaa mm. työajan optimoinnin, työvuorosuunnittelun, raportoinnin sekä sähkölukkojen käyttöönoton. Lisäksi työntekijät pääsevät omiin työvuorotietoihin esimerkiksi kotikoneelta ensi syksystä alkaen.
Liiketoimintajohtaja Kalle Punton mukaan optimointi parantaa ja nopeuttaa töiden jakamista sekä vapauttaa työntekijöiden työaikaa nimenomaan asiakkaiden hyväksi. Reittisuunnittelu on puolestaan myös ympäristöä huomioiva ominaisuus, sillä ajokilometrit vähenevät.

"Sujuva yhteistyö Lahden kaupungin kanssa mahdollisti nimenomaan asiakastyön optimointimahdollisuuksien kehittämisen, mikä on tuonut meille monia uusia asiakkaita kuntasektorilta. Kyseinen optimointi on julkisen sektorin toiminnanohjausjärjestelmissä pääsääntöisesti jo pakollinen ominaisuus", Punto muistuttaa.

Lisätietoja

Eija Repo
Projektipäällikkö, Lahden kaupunki
Puh. 044 716 1683
eija.repo (at) lahti.fi

Kalle Punto
Liiketoimintajohtaja, FastROI Oy
Puh. 50 591 6403
kalle.punto (at) fastroi.fi

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma tähtää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatiotoiminnan avulla sekä uuden liiketoiminnan lisäämiseen. Vuosina 2012‒2014 Tekes on rahoittanut ohjelman kautta yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla yhteensä 40 yritysten hanketta, 26 kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien hanketta, 35 korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja utkimuslaitosten hanketta sekä 7 yhdistyksen ja säätiön hanketta. Ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Teksti: Timo Sormunen/Recommended Finland

Pia Mörk