Kokeilukulttuuriin vauhtia Demokiihdyttimellä – FIMECC ja Gaia tarjoavat innovoinnin tehopalvelun

Kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) FIMECC Oy tarjoaa Suomeen Demokiihdytin–palvelun, jonka avulla yritysten kyky kokeilla ja pilotoida ideoitaan lisääntyy ja tuotekehitys nopeutuu. FIMECC Demokiihdytin on Gaia Consulting Oy:n fasilitoima palvelu, jonka avulla yritykset saavat nopeasti varmuuden, kannattaako jokin idea viedä käytäntöön ja miten.

"Tutkimustulostemme ja ideoiden ei pidä jäädä odottamaan toteutusta rahan puutteen tai muun verukkeen vuoksi. Päinvastoin, nämä ovat meille tärkein syy luoda FIMECC Demokiihdytin. Toteutuskelpoisuutta voi kokeilla kevyesti, kun on oikea asenne ja ammattimainen palvelu. Gaia on hyvä kumppani FIMECCin kaupallistamisputkeen ja kone- ja metalliteollisuuden digitalisointiin", toteaa FIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.


"Perustimme FIMECCin aikanaan yhdessä alamme toimijoiden kanssa innovaatiotodennäköisyyden lisäämiseksi. Kun tämä on hyvin onnistunut, nyt haetaan ketteryyttä uusien konseptien evaluoinnin ja kehityksen kiihdyttämiseen. FIMECC Demokiihdytin asemoituu erinomaisesti Konecranesin tuotekehitysprosessin alkupäähän", kommentoi Konecranesin teknologiaohjelmapäällikkö Lasse Eriksson.

"Loimme selkeän palvelun, jolla ohjaamme ideoiden kaupallistamispotentiaalin arviointia. Emme ole sidoksissa mihinkään toimialaan vaan demoilemme kaikkea mihin tarvitaan innostunut ryhmä, näkemys markkinoiden tarpeista ja tavoitteista sekä sitoutuminen kokeilukulttuuriin. Gaian erityinen sisältövahvuus liittyy fasilitoinnin ja strategisen t&k:n ja yrityskumppanuuksien ohella resurssitehokkuuteen, mutta se onkin yksi tärkeimmistä markkina-ajureista", arvioi Gaia Consulting Oy:n liiketoimintajohtaja Pekka Pokela.

Digitalisoinnilla lisää vauhtia ja voimaa innovointiin

FIMECCin strategia ja ohjelmakartta perustuvat kone- ja metalliteollisuuden digitalisointiin. Digitaaliset tuotteet, palvelut ja prosessit varmistavat, että Suomen ohjelmisto-osaamista voidaan viedä aloilla, joissa suomalaisyrityksillä on maailmanluokan osaamista.

FIMECCin ja Gaian Demokiihdytin-yhteistyö tähtää erityisesti siihen, että digitalisaation mahdollisuuksista otetaan kaikki irti. Teollisen internetin sovellusten luominen ja internet-talouden hyödyntäminen eivät vaadi pitkiä tutkimusohjelmia toisin kuin luonnontieteisiin perustuvan valmistavan teollisuuden muun osaamisen kehittäminen. Ohjelmistoyritysten nopeat pitching-puheenvuorot tuovat lisää vauhtia ja voimaa teollisuuden uusiutumiseen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Harri Kulmala, FIMECC Oy, puh. 040 840 6380, harri.kulmala(at)fimecc.com
Teknologiaohjelmapäällikkö Lasse Eriksson, Konecranes Oyj, puh. 050 384 1715, lasse.eriksson(at)konecranes.com
Liiketoimintajohtaja Pekka Pokela, Gaia Consulting Oy, puh. 040 544 1582, pekka.pokela(at)gaia.fi