Kiitos Sisukas Suomi 2015

Torstai on toivoa täynnä, varsinkin kun 15.10.2015 Kulttuurikeskus Korjaamolla Filosofian Akatemia suuntasi katseemme tulevaan. Mietimme yhdessä, miten Suomi ja suomalainen työelämä saadaan sisuuntumaan! Sisun juhlavuoden 2015 -seminaarissa julkaistiin kaksi kirjaa: Sisu – Tarinoita itsensä ylittämisestä ja hyvän tekemisestä ja DRAIVI – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Lisäksi seminaarissa käynnistettiin Muutosvoima-valmennusohjelma.

Lauri Järvilehto avasi tilaisuuden kertomalla Sisu-projektista, Sisun juhlavuodesta ja mitä sisu hänelle merkitsee. Laurin vahva viesti kuulijoille oli, että maailma muuttuu jo tänään ja muutoksen tahti on nopea. Sisu tekee tulevaisuuden. Laurin johdattamana lavalle pääsi Sonja Strömsholm. Sonja on Sisu-kirjan kirjoittaja ja Sisu-vuoden pääkoordinaattori, toimeenpanija ja ukkosenjohdatin. Sonja kertoi oman Sisu-tarinansa. Spontaanisti hänen äitinsäkin pääsi ääneen. Äiti kertoi rohkeasti oman Sisu-tyttärensä synnystä ja sen hetkisestä onnesta sekä myös myöhemmistä kipeimmistä asioista. Sonja korosti läheisten ihmisten merkitystä ja yhdessä tekemistä.
2000-luvun SISU on yksilöllistä ja sisäisesti motivoitunutta itsensä ylittämistä. Sisuuntumisen lisäksi tarvitaan yhteisen tekemisen -meininkiä. Alkaahan Menestys sanalla ME.

Emilia Lahti on Sisu-tutkija, joka tällä hetkellä työskentelee Kalifornian Piilaaksossa ja on yksi Sisu-kirjan kirjoittaja. Emilia on tutkinut sisu-käsitettä ja hän on tehnyt väitöskirjan Aalto Yliopistossa. Emilia avasi puheenvuorossaan sisun historiaa aina 1800-luvulta saakka. Sisusta on muototutunut keskeinen osa suomalaista identiteettiä ja se kietoutuu vahvasti maan historiaan. Ennen 1800-lukua sisu viittasi ihmisen sisustaan ja ihmisen pahansisuisuuteen, merkitys viittasi myös haastavampaan temperamenttiin. 1900-luvun taitteessa sisun merkitys muuttui tarkoittamaan lannistamattomuutta, päättäväisyyttä ja rohkeutta. Emilia antaa Sisu-kirjaan tutkimuksellisen viitekehyksen, Emilialle sisu on positiivinen voimavara.

Seminaarissa Sonja ja kuvaaja Meeri Koutaniemi nostivat kirjan päähenkilöt lavalle aplodien ja kiitoksien saattelemina. Saimme kaikki ihailla näitä Sisun kasvoja ja kuulla heidän ajatuksiaan sisusta, kun Sonja luki otteita tuoreesta Sisu-kirjasta.

Tauon jälkeen kuulimme Filosofian Akatemian veturin, luotsin Karoliina Jarengon sisu-tarinan, jonka jälkeen he yhdessä Frank Martelan kanssa julkaisivat DRAIVI – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? -kirjan. Frank avasi kirjan teoreettisen taustan sekä toi esille motivaatiotutkimuksen tuloksia. Tulevaisuuden työ muuttuu ja se vaatii luovuutta, yhteistyökykyä ja kykyä kohdata asiakas. Frank nosti esille sisäisen motivaation "timantin", joka pitää sisällään neljä elementtiä: vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus ja hyväntekeminen. Sisäisen motivaation johtaminen on mahdollisuuksien luomista, valmentamista ja suunnan näyttämistä työntekijöille. Kuulimme Karoliinan johdattamana kolmen yrityksen tarinan, kuinka sisäistä motivaatiota luodaan, johdetaan, vai johdetaanko? Karoliina kiteytti asian lopuksi: Sisäinen motivaatio on tänään kilpailuetu – huomenna välttämätön!

Tilaisuuden lopuksi Joonas Pesonen ja Aleksej Fedotov käynnistivät Filosofian Akatemian Muutosvoima-valmennusohjelman, joka on konkreettinen toimenpide siitä, miten sisu viedään käytäntöön. Joonas ja Aleksej valottivat, miten kaikki on lähtenyt liikkeelle – omien innostavien tarinoidensa kautta. Valmennusohjelmaan on valittu mukaan 20 nuorta 4:ltä eri paikkakunnalta. Vuoden mittaisen ohjelman tarkoituksena on tukea nuorten kasvua sekä rohkaista heitä toimimaan elinympäristönsä kehittämiseksi, luoda näin yhdenvertaisempaa Suomea. Liideri-ohjelma toimii valmennuksen yhtenä kumppanina.

Nyt jos koskaan sisua tarvitaan. Sisun elementit ovat aineetonta pääomaa suomalaisissa, joka on osin jäänyt hyödyntämättä niin jokaisen elämässä kuin työpaikoilla.

Tekes oli mukana tilaisuudessa kahden kampanjan teemoin: Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa ja Recreate your company. Keskusteluissa nousi vahvasti esille itsensä johtaminen, arvot, arvostus, innostuminen, toisten auttaminen, rohkeus, merkityksellisyys. Elämä tapahtuu tänään, eilinen on mennyttä ja huominen on tulevaa.

Sisu-videot:

 

Lisätietoja

Sisu 2015 –juhlavuodesta ja Muutosvoimasta

 

Suvi Salminen, Liideri-aktivaattori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maria Mustonen, Tekes