Kestävää kasvua − cleantech- ja biotalousyrityksille merkittävä Team Finland -palvelukokonaisuus

Team Finland toimijat Tekes, Finpro, Finnvera ja ELY-keskukset ovat käynnistäneet Kestävää kasvua -kampanjan pienten ja keskisuurten cleantech- ja biotalousyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Kampanjan kautta yritysten on mahdollista saada cleantechiin tai biotalouteen liittyviin kasvuhankkeiden toteuttamiseksi sopivat neuvonta-, rahoitus- ja kansainvälistymispalvelut.

Team Finlandin palvelulupauksen mukaisesti Kestävää kasvua -kampanjassa pk-yritysten on mahdollista saada yhdellä yhteydenotolla tilanteeseensa sopivimmat neuvonta-, rahoitus- ja kansainvälistymispalvelut.

Tärkein hakukriteeri on, että yritys tavoittelee kasvua ja kansainvälistymistä ja hanke liittyy cleantechiin tai biotalouteen. Yritys voi olla esimerkiksi konepaja, prosessiteollisuuden toimija, palveluntuottaja tai ict-yritys. Kestävää kasvua -kampanjan tarkemmat yksityiskohdat ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tekes.fi/kestavaakasvua.

Rahoitus ja kansainvälistymispalvelut yhdellä yhteydenotolla

Team Finland toimijat Tekes, Finpro, Finvera ja ELY-keskukset tarjoavat kampanjassa rahoitusta, neuvontaa ja verkostoja kokonaispalveluna.

"Yritys esittelee ideansa ja kertoo tarpeensa, Team Finland -toimijat arvioivat hakemuksen ja paketoivat rahoituksen ja palvelut yrityksen kansainvälistä kasvua tukevaksi ratkaisuksi", kertoo Finpron Export Finlandin kansainvälistymispalveluiden johtaja Jukka Salo.

"Pk-yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vauhdittaa kansainvälistä kasvuaan toteuttamalla cleantechiin ja biotalouteen liittyviä hankkeita. Tekes on varautunut rahoittamaan useita lupaavia hankkeita. Yksittäinen pilottihanke voi saada jopa usean miljoonan euron rahoitusratkaisun", kertoo Tekesin Kestävä talous -vastuualueen johtaja Teija Lahti-Nuuttila.

Myös Finnveran rahoitusmahdollisuudet ovat yritysten käytettävissä osana Team Finland-palvelukokonaisuutta. Finnvera voi rahoittaa yritystä siinä vaiheessa, kun sillä on toteutunutta liikevaihtoa tai näköpiirissä olevia tilauksia.

Esimerkiksi uusiutuva energia, raaka-aineiden ja energian tehokas käyttö, puun ja biomassojen monipuolinen hyödyntäminen sekä kestävä kaivannaistoiminta ovat alueita, joissa suomalaisilla yrityksillä on runsaasti tietotaitoa ja liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia. Suomalaisen vahvan ict-osaamisen yhdistäminen cleantechin ja biotalouden alueille voi luoda aivan uusia innovaatioita. Arktinen ja meriteollisuuden osaaminen voi löytää uusia sovellusalueita energia- ja ympäristötehokkaissa ratkaisuissa.

"Hankkeiden aiheita voivat olla esimerkiksi biojalostamoiden ja cleantech-ratkaisujen pilotointi ja demonstraatiot, biotalous ja biomassan jalostukseen sekä hyödyntämiseen perustuva liiketoiminta tai resurssitehokkaat ratkaisut ja niihin perustuvat uudet konseptit eri toimialueilla. Yritysten pilotointi- ja demonstrointihankkeet ovat erityisen toivottuja", Lahti-Nuuttila havainnollistaa.

Kestävää kasvua kampanjassa haetaan yrityksiä, joilla on tarve

  • pilotoida tai demonstroida kehitettyä tuoteideaa
  • suunnitella kansainvälistä kasvua
  • saada sparrausta liiketoiminnan ja kasvun kehittämiseen
  • viedä tuotekehitysprojektia eteenpäin
  • löytää uusia kumppaneita ja osaamista kehitystoimintaan

Lisätietoja

Tekes: johtaja Teija Lahti-Nuuttila, teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi, 050 5577 873
Finpro: johtaja Jukka Salo, jukka.salo(at)finpro.fi, 040 0345 827
Finnvera: rahoitusjohtaja Titta Mantila, titta.mantila(at)finnvera.fi, 029 460 2634

Sanna Nuutila