Kehitysmaiden markkinat kutsuvat – apuna BEAM-ohjelma

BEAM, Business with Impact -ohjelma on Tekesin ja ulkoasiainministeriön ensimmäinen yhteinen Team Finland -ohjelma. Se on uudenlainen työkalu kehitysyhteistyöhön ja bisneslähtöiseen innovaatiotoimintaan. Tavoitteena on saada yritykset kehittämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa innovaatioita, jotka lisäävät hyvinvointia köyhissä maissa. Samalla ohjelma synnyttää uusia työpaikkoja ja kestävää liiketoimintaa sekä Suomeen että kehitysmaihin.

Talouskasvu on tällä hetkellä nopeinta kehittyvissä maissa. Keskiluokka kasvaa ja vaurastuu. Monen Afrikan kehittyvän maan talouskasvu ylittää jo Kiinan vastaavan ja on noin 8 prosenttia. Niinpä myös suomalaisyritysten kannattaa hakea uutta liiketoimintaa sieltä.

BEAM-ohjelman avausseminaarissa 28.4. kuultiin suomalaisten yritysten kokemuksista kehitysmaiden markkinoilla ja tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista. Lahtelainen Nocart vie Suomea maailmalle uusiutuvan energian edelläkävijänä. Yritys tarjoaa ratkaisuja pienvoimalaitosten energiantarpeisiin hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa. Toimitusjohtaja Vesa Korhonen näkee kehittyvissä valtavan suuria mahdollisuuksia.

"Esimerkiksi Itä-Afrikassa on tolkuton potentiaali paikallisille hajautetun energian ratkaisulle ja uusiutuvalle energialle. Suomalaiset yritykset tarvitsevat nyt malleja ja eväitä toimia näillä uusilla markkinoilla sekä tietoa rahoituksesta", Korhonen painottaa.
.
UPM-konsernin ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa kertoi UPM:n vastuullisesta tuotekehityksestä. Yritykset, jotka toimivat kehitysmaissa, tiedostavat yritysvastuun yhä paremmin. Yrityksiltä myös vaaditaan rahallista panostusta sen kehitysmaan olojen parantamiseen, jossa yritykset toimivat. Useasti näitä rahoja pyritään rahastoimaan ja määrittämään niiden käytölle tiettyjä ehtoja ja tavoitteita.

Seminaarin 300 osallistujaa jakautuivat iltapäivällä työpajoihin miettimään uusia
kehitysprojekteja. Aiheina olivat terveydenhoito Afrikassa ja Intiassa, Itä-Afrikan uusiutuvan energian mahdollisuudet, YK:n ja kehityspankkien miljardidiilit, Vietnam-projektien rahoitusmahdollisuudet sekä kehitysmaiden markkinoille pääsy uusien kumppaneiden avulla.

"Suomalaisten yritysten läsnäolo Afrikan ja Aasian maissa lukuun ottamatta Kiinaa on vielä varsin vähäistä. Kuitenkin esimerkiksi suomalaiselle cleantech-alan toimijoille Aasian maat antavat merkittävän mahdollisuuden kasvuun. Hyvinvointi ja terveysalan toimijat ovat vasta heräämässä mahdollisuuksiin, samoin erilaiset oppimisjärjestelmiä suunnittelevat toimijat. Jätehuolto, vesikysymykset ja erilaiset mobiilipalvelut ovat myös alueita, joissa suomalaisilla yrityksillä on paljon osaamista", korostaa BEAM-ohjelman päällikkö Pia Salokoski.

"Kovin talouskasvu tapahtuu tällä hetkellä kehittyvillä markkinoilla etenkin Afrikassa. BEAM-ohjelma kannustaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita hakemaan kumppaneita kehitysmaista. Paikallisen ja suomalainen osaamisen yhteistyöllä voidaan löytää ratkaisuja kehitysongelmiin sekä rakentaa kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa aidosti kestävällä tavalla", sanoo ulkoasiainministeriön kauppa ja kehitys -koordinaattori Pertti Ikonen.

BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet on Tekesin ja ulkoasiainministeriönn osuutta. Toinen puoli rahoituksesta tulee ohjelmaan osallistujilta itseltään. Ohjelmaan toivotaan erityisesti laajoja ekosysteemihankkeita, joissa voi olla mukana yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kansalaisjärjestöjä ja mahdollisia muita toimijoita. Rahoituksen hakijan tulee olla suomalainen toimija, mutta kumppani tai esimerkiksi alihankkija voi olla kehitysmaasta. Keskeistä on, että yhteistyön avulla voidaan edistää yhteiskunnallista kehitystä ja synnyttää kestävää liiketoimintaa. Rahoitusta voi hakea koko ohjelman ajan 30.9.2019 saakka.

Lisätietoja

Pia Salokoski
Tekes
puh. 029 50 55672
pia.salokoski(at)tekes.fi

Pertti Ikonen
Ulkoasiainministeriö
puh. 029 53 50926
pertti.ikonen(at)formin.fi

Sanna Nuutila