Kaivannaisalan tutkimusstrategia vahvistaa alan osaamista Suomessa