Jenni Nevasalo: Toimintakulttuurin muutos ei tule valmiiksi vuodessa eikä kahdessa, mutta olemme oikealla tiellä

Tekesin tavoitteena on olla yksi edelläkävijävirasto, joka toimii nopeasti, joustavasti ja ketterästi yritysmaailman rinnalla – tukien ja yritysten riskiä jakaen. Ollakseen tavoitteidensa mukainen, on sen oma toimintatapa tuettava tavoitteita.

Keväällä 2013 myllättiin Tekesin organisaatiota. Luovuttiin toimiala- ja teknologia-ajattelusta ja mentiin asiakaselinkaarimalliin. Henkilöstön tehtäviä eritytettiin hanke- ja ohjelmatoiminnassa. Työelämän ja henkilöstön kehittäminen -vastuualuekokeilu (TEHKE) aloitettiin. Osana näitä molempia on Tekesin toiminta uudistunut viimeisen kahden vuoden aikana.

Mitä tämä käytännössä on merkinnyt? Mitä uudistuksia on tavoitettu? Lähtökohdat muutokseen olivat todella hyvät. Tekesissä oli toimivat prosessit ja osaavat ihmiset. Toimintaympäristön paineiden vuoksi nähtiin tarve joustavoittaa ja nopeuttaa toimintaa. Sama toive tuli myös henkilöstöltä.

Tekesin uudistumisen tavoitteet yhdenmukaiset Liideri (Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa) -ohjelman kautta toteutettavan kansallisentason työelämäkehityksen kanssa. Liideri-ohjelmassa halutaan auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista. Ohjelman missio on nostaa Suomen työpaikat Euroopan parhaiksi vuoteen 2020 mennessä.

Olemme hakeneet omaa kilpailukykyä työntekijöiden osallistumisen, hierarkian madaltamisen, kokeilevan ja joustavan toiminnan kautta. Muutoksia on jo näkyvissä: Päätöksiä on nopeutettu – päätöksen tekemisen pistettä on aikaistettu ja toteutusta nopeutettu. Menemme eteenpäin iteratiivisesti – valmisteluryhmistä on siirrytty iteroivaan toteutusprosessiin. Työntekijöitä on valtuutettu ja hierarkioita madallettu – jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Variaatiota asiakkaan näkökulmasta pyritään pienentämään. Saa kokeilla, saa epäonnistua, jakaminen on tärkeää. Aktiivista keskustelua työkuorman ja osaamisten jakautumisesta on käyty johtoryhmässä.

TEHKE-vastuualueen kokeilujakso päättyy, mutta työelämän ja henkilöstön kehittäminen jatkuu edelleen. 1.4.2015 alkaen työorganisaatioiden kehittäminen ja Liideri-ohjelma löytyvät Älykkään elinympäristön vastuualueelta. Tekesin sisäiset HR- ja kehitystoiminnat jatkavat omana vastuualueenaan.


Tämä ei ollut vielä tässä.
Seuraavina askeleina ovat asiakaslähtöisen palvelutoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun ja lean-ajattelun keinoin. Olemme lähteneet ottamaan isoja askelia ja vielä on paljon edessä. Jos haluamme olla jatkuvasti uudistuva, niin staattisuus on sitä, että olemme jatkuvasti uudistuva organisaatio. Tulevaisuudessa on odotettavissa nopeita muutoksia, kustannuspaineita ja tarvetta nopeaan reagointiin. Jatkuvan uudistuksen ajatuksen on oltava lähtökohta tekemiselle.

Tekesin uudistettujen Työntekemisen periaatteiden mukaisesti parhaat ideat syntyvät siellä, missä työ tehdään. Innostus syntyy, kun pystyy vaikuttamaan omaan työympäristöön ja asioihin. Tämä halutaan johtamisella mahdollistaa. Johdon keskeisin tehtävä on yhteisen suunnan kirkastaminen ja kun suunta on selkeä, voi antaa työntekijöille mahdollisuuden mennä eteenpäin.

Annetaan hyville ajatuksille ja teoille tietä!

Jenni Nevasalo

 

Miia Linnusmaa