Jenni Nevasalo: Kuuntelin lean-guru Michael Ballé’ta ja ahdistuin

Osallistuin keskustelutilaisuuteen, jonka alustajana toimi maailmalla tunnettu lean-guru Michael Ballé. Lähestyin tilaisuuden teemaa toimintakulttuurin uudistamisen näkökulmasta. Toivoin kuulevani uusia näkökulmia siihen, kuinka organisaatiot ovat onnistuneet muuttamaan toimintakulttuuriaan tuottavammaksi ja joustavammaksi työntekijät osallistavan kehittämisen keinoin. Ballé tunnetaan suorasukaisena ja provokatiivisena esiintyjänä. Hänen viestinsä oli, että moni ei ole onnistunut. Toinen, vielä tärkeämpi viesti oli, että lean ei ole organisaation vaan johtajien toimintatapa. Ahdistuin.

Linkitän Ballén viestin reaalimaailmassa siihen, että lean osallistavana ongelmanratkaisukeinona vaatii onnistuakseen sen, että organisaatiossa on joku johtaja, joka on asian merkityksellisyyden ymmärtänyt ja lähtee sitä toteuttamaan omalla esimerkillään. Tärkeimpänä pointtina ei ole se, kuinka tiukan määrämuotoisella prosessilla hän hakee ongelmia ja niiden ratkaisuja, vaan se, millä tavoin hän osaa koota oikean porukan tunnistamaan ja ratkomaan ongelmia. Jim Collinsinkin teesin mukaan 'do you have right people on the bus?'

Ei riitä, että ongelmia ratkotaan omissa siiloissa, vaan että kootaan oikeat henkilöt ratkaisua etsimään. Käytännön pienten ongelmakohtien ratkomisen kautta tämä yhteiselle ongelmanratkaisulle altistunut porukka oppii uuden toimintatavan. Niin, ja onnistuminen vaatii ainakin yhden 'ärsyttävän' henkilön, joka jatkuvasti ja sinnikkäästi kyseenalaistaa totuttua toimintaa. Toyotalla tämä henkilö oli Taiichi Ohno, lean-ajattelun perustaja ja puolestapuhuja. Tämä kyseenalaistaja voi olla myös se yllämainittu 'oivaltanut' johtaja.

Muutos perustuu yksilön kokemukselliseen oppimiseen ja oivallukseen. Alkuun pääseminen etenee hitaasti. Se vaatii oivalluksen jokaisen yksittäisen johtajan/esimiehen ajatuksissa, ja myös jokaisen työntekijän ajattelussa. Menetelmän laajamittainen lanseeraus ei tuota tulosta, vaikka se hoidettaisi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan esimiesvalmennukset ja henkilöstöinfot mukaan luettuina. Tästä ahdistuin. Epäilin hetken, että Ballé on kyynistynyt matkan varrella. Olin myös pettynyt, ettei hän(kään) tarjonnut nopeaa tietä osallistavan uudistumisen tielle. Mutta tiedän hänen olevan oikeassa, kuten jokainen toimintakulttuurin muutoksessa mukana ollut tietää. Muutos ei tapahdu, ellei oivalluksen lamppu, aito henkilökohtainen ymmärrys, ole syttynyt kussakin henkilössä itsessään. Johto näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan, sitä ei korvaa mikään.

Olen Michael Ballén kanssa kuitenkin eri mieltä siinä, että työntekijöistä lähtevä uudistaminen voisi saada alkunsa vain ja ainoastaan johdosta. Asiantuntijaorganisaatiossa voi ja pitää tulla painetta sekä syötteitä uudistumiselle asiantuntijoilta. Jokaisen työntekijän aktiivisuus ongelmiin tarttumisessa ja esiin nostamisessa on siis olennaista. Suuretkin toimintatapamuutokset etenevät pienten konkreettisten tekojen kautta.

 

Jenni Nevasalo, kehittämisjohtaja, Valtioneuvoston kanslia

Maria Mustonen