Intian terveysmarkkinat mielessä? TechEmerge-ohjelma voi auttaa

Intian terveydenhoidossa on ratkottavina isoja kysymyksiä kuten palvelujen tavoitettavuus ja hinta. Yhtenä ratkaisuna pidetään uuden teknologian käyttöönottoa. Tässä suomalaisilla yrityksillä olisi paljon annettavaa - ja mahdollisuuksia: Intian terveydenhoitomarkkinoiden arvioidaan kasvavan 280 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Uusi TechEmerge kiihdytysohjelma hakee teknologiayrityksiltä ja terveyspalveluyrityksiltä Intiaan sopivia ratkaisuja.

Indian countrysideTechEmerge-ohjelma pyrkiin tunnistamaan lupaavia terveysteknologiainnovaattoreita eri puolilta maailmaa ja linkittämään niitä intialaiseen terveydenhuoltoon. Nämä osapuolet yhdessä testaavat ratkaisuja kentällä. Ohjelma tarjoaa rahoitusta ja neuvontaa kenttäkokeilujen tekemiseen.

Haku ohjelmaan päättyy 6.3.2016.

Lue lisää ja ilmoittaudu tarjoajaksi osoitteessa www.techemerge.org/program

Kuva: Tim Bird

Pia Mörk