Innovatiivisia energiaratkaisuja arktisiin olosuhteisiin

Tekesin Arktiset meret -ohjelman tavoitteena on kehittää Suomesta kansainvälisesti houkutteleva arktisen osaamisen keskittymä. Vuonna 2014 käynnistyneessä ohjelmassa on mukana nyt yli 40 yrityksen projektia ja 19 tutkimusorganisaation projektia. Näitä hankkeita esiteltiin Tekesin, Suomen Akatemian ja ulkoministeriön Arctic Know-how as Strength -seminaarissa 18.-19.3.2015.

"Arktiset meret -ohjelman painopiste on ict-sovelluksissa ja cleantechissa. Nämä tekijät ovat mukana yli 80 prosentissa ohjelmaan valituista projekteista", kertoo ohjelman päällikkö Piia Moilanen. Painotus on luonteva, koska pohjoisen herkkä ja haastava ympäristö edellyttävät tehokkaita ratkaisuja ja riskien hallintaa. Samalla kehitetään puhtaamman merenkulun edelläkävijämarkkinaa.

Suomessa on huippuosaamista turvallisen talvimerenkulun ja laivojen propulsion eli liikkumiseen tarvittavan energian optimoinnissa. Pienillä parannuksilla energiatehokkuudessa, reitinoptimoinnissa tai polttoainevalinnoilla on valtava merkitys, sillä alusten elinkaarenaikaisista hiilidioksidipäästöistä noin 95 prosenttia syntyy käytön aikana.

Process Flow optimoi laivan propusiolaitteen suunnittelun

Process Flow Solution Oy:n kehittämä palvelukonsepti perustuu optimaaliseen propulsiolaitteen suunnitteluun. Konseptin ydin on integroitu laskentamalli, joka sisältää kaikki laivan keskeiset osat, muun muassa apulaitteiden, turbulenssin, ilmavoitelun ja niiden vuorovaikutukset. Laskentamallin avulla voidaan tuottaa yksityiskohtainen analyysi potkurin suorituskyvystä. Tähän mennessä mallinnusta käytetään laivateollisuudessa lähinnä paljaan rungon käyttäytymisen mallinnukseen.

Optimaalisella, laskentamalleja hyödyntävällä potkurisuunnittelulla voidaan saavuttaa viiden prosentin säästö laivan polttoainekuluissa. Loppuasiakkaille, kuten varustamoille, uusi tuote mahdollistaa vähemmän polttoainetta kuluttavien laivojen rakentamisen sekä pienoismallikokeiden korvaamisen suunnittelussa, jolloin kustannukset laskevat ja kilpailukyky paranee.

Merituulesta energiaa

Helsinkiläinen yritys Norsepower kehittää roottoripurjeita (Rotor Sail Solution), jotka muuntavat merituulen laivan käyttöön energiaksi. Lisätehon avulla aluksen pääkoneita voidaan käyttää tavallista pienemmällä teholla. Matkanopeus pysyy kuitenkin samana.

Norsepowerin roottoripurjeet asennetaan laivojen kansille. Purjeet on tarkoitettu ro-ro-aluksiin, tankkereihin sekä bulkkialuksiin, ja järjestelmä on nyt koekäytössä Boren Estraden -aluksella. Tekes on ollut mukana rahoittamassa sovelluksen kehitystyötä.

Turvallista navigointia jääolosuhteissa

Ilmatieteenlaitos yhteistyökumppaneineen on aloittanut kaksivuotisen tutkimushankkeen "Laivojen operointi ja reititys jääolosuhteissa". Navigointiin liittyvät kysymykset ovat erityisen vaativia arktisilla merillä. Näillä merialueilla monivuotisen jään määrän ennustetaan vähenevän tulevaisuudessa. Tämän odotetaan johtavan kaupallisen toiminnan kasvuun, kun liikennöintikaudet pidentyvät ja kokonaan uusia reittejä avautuu.

Hanke tuottaa tutkimustietoa ihmiselle ja ympäristölle turvallisen sekä optimaalisen navigoinnin perustaksi. Näin luodaan edellytyksiä alalla toimivien suomalaisten varustamojen ja navigointiin teknologisia ratkaisuja tuottavien yritysten toiminnan sekä kilpailukyvyn parantamiseen.

Lisätietoja

Piia Moilanen
piia.moilanen(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 748

Arktiset meret -ohjelma

 

Sanna Nuutila