Innovatiivinen ja avoin Afrikka

Team Finland Future Watch, Tekesin BEAM-ohjelma, Finpro ja Aalto-yliopisto järjestivät 12.11.2015 Slushin yhteydessä tapahtuman Doing Digital Business in Africa. Ajankohtainen aihe veti salin ääriään myöten täyteen.

Afrikassa on 54 kansallisuutta, yli 2000 kieltä ja siihen kuuluu neljä maailman kymmenestä nopeimmin kasvavista talouksista. Liiketoimintaa Afrikkaan suunniteltaessa onkin otettava huomioon kulttuurien valtava mosaiikki.

Doing Digital Business in Africa -paneeliin oli kutsuttu Elisan johtaja Risto Ojanperä, tiedonkeruujärjestelmiä kehittävän Pajat Solutions Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lounamaa sekä tansanialaisen koulutusportaalin luonut Shule Directin toimitusjohtaja Faraja Nyalandu ja nigerialaisen äänikirjoja tuottavan TalkingBookz!:n perustaja ja toimitusjohtaja Kolapo Ogumgbile. He keskustelivat siitä, mikä digitalisaation tilanne on Afrikassa nyt ja tulevaisuudessa ja miten suomalaiset yritykset pääsisivät Afrikan markkinoille.


Risto Ojanperä, Kolapo Ogumgbile, Faraja Nyalandu ja Pertti Lounamaa.

Risto Ojanperä kertoi, kuinka Elisa on valinnut strategiansa kärjeksi kansainvälistymisen kohteenaan kehitysmaat. Elisa on esimerkiksi käynnistänyt suuren digitalisaatioprojektin Sambiassa. Ojanperä kuvasi afrikkalaisia yrittäjiä avoimiksi ja innovatiivisiksi. Kulttuurieroja on paljon, mutta ne kohdataan hyvin henkilökohtaisella tasolla.

Kolapo Ogumgbile kuvaili nigerialaisia innokkaiksi oppimaan, kokeilemaan ja tekemään uutta. Jotta suomalaiset yritykset pääsevät Afrikan markkinoille, pitää ehdottomasti löytää paikallinen partneri.

Faraja Nyalandu painotti kuluttajien käyttäytymistä ja tarpeita. Oma tuote pitää muuntaa asiakkaan mukaan. Afrikkalaisilla on kännykät, mutta ei vielä välttämättä älypuhelimia. Niinpä palvelujen on oltava tarpeeksi yksinkertaisia – Nyalandun yrityksen palvelut saavuttaa tekstiviestien kautta.

Afrikassa ikärakenne on aivan toinen kuin Suomessa tai Euroopassa, esimerkiksi Etiopiassa väestön keski-ikä on 18. Pertti Lounamaan mukaan pitää tiedostaa, että afrikkalaisten tietotaso voi olla alempi eli että kouluttamiseen pitää olla aikaa.

Digitalisaatio auttaa Afrikkaa integroitumaan maailman talouteen. Afrikassa otetaan uudet tuotteet ja palvelut helposti vastaan, koska siellä uskalletaan kokeilla ja epäonnistua. Lainsäädäntö rakentuu jälkeenpäin käyttäjien kokemuksien perusteella.

Tilaisuuden vetivät Amatka Ltd:n perustaneet Sirje Nikulainen ja Mika Jantunen. Amatka on suomalaisten Etelä-Afrikkaan perustama yritys, joka tuottaa tietoa ja ymmärrystä Saharan eteläpuoleisen Afrikan markkinoiden mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille.

 

 

Teksti: Sanna Nuutila
Kuva ja loppuvideo: Susanna Lehto

Sanna Nuutila