Vaasa toimii näyteikkunana suomalaiselle energiaosaamiselle

Vaasan seudulla sijaitsee pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä. Siksi Vaasa on luontevasti vetovastuussa Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelman Kestävät energiaratkaisut -teemassa. Käynnissä on kolme isoa hanketta: Energy Research Center, Älykkään sähköverkon pilottialue ja Wasa Station.

Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen Energy Research Center tarjoaa valmistuttuaan korkeakouluille ja yrityksille uusia mahdollisuuksia kokonaisenergiajärjestelmän tutkimiseen. Laboratorion tavoitteena on vahvistaa suomalaisen energiaklusterin asemaa maailmalla ja lisätä tutkimusyhteistyötä.

”Laboratorion rakennustyöt käynnistyivät kesäkuun alussa. Hankkeen sisällöllinen suunnittelu ja laboratoriojärjestelmän kokoaminen ovat myös lähteneet liikkeelle”, kertoo ohjelmajohtaja Anna-Kaisa Valkama Teknologiakeskus Merinova Oy:stä.

Ensi vaiheessa Palosaaren kampusalueella sijaitsevalle tontille nousee polttomoottoritutkimukseen erikoistunut Energy Lab. Myöhemmin laboratoriokokonaisuus täydentyy bio-, geo- ja uusiutuvan energian, älykkäiden sähköverkkojen ja sähkönjakelun sekä laitteiden välisen kommunikaation tutkimiseen erikoistuneilla yksiköillä. Suunnitteilla olevat laboratoriot edustavat teknologia-alueita, joissa suomalaiset energia-alan yritykset ovat jo nyt vahvoja.

”Energy Research Center vahvistaa Vaasan yliopiston tutkimusosaamista ja resursseja, mutta yhtä lailla saamme nostettua koko Suomen energiaosaamista. Tavoitteena on, ettei Suomen sisällä lähdetä rakentamaan sellaisia hankkeita tai rakenteita, jotka kilpailevat keskenään. Toivottavasti uusi laboratorio ja sen huippuluokan energiainfra houkuttelee Suomeen myös ulkomaisia tahoja”, Valkama korostaa.

Sundomin älykkäästä sähköverkosta ja Wasa Stationista lippulaivakohteet

ABB, Vaasan Sähkö -konserni, Anvia ja Vaasan yliopisto testaavat ja pilotoivat INKA-ohjelman rahoituksella uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa Vaasassa sijaitsevassa Sundomin kylässä. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen älyverkkopilotin tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta sekä luoda edellytykset tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämiselle alueen kotitalouksissa.

Valkama kertoo, että sähköverkkoa rakennetaan parhaillaan ja tavoitteena on saada ensimmäistä mittausdataa jo loppukesästä.

Sundomissa oleva kattava Anvian valokuituverkko mahdollistaa reaaliaikaisen mittaustiedon siirron digitaalisessa muodossa. Tieto kerätään Anvian palvelinkeskukseen, jossa se on kaikkien hankkeessa mukana olevien toimijoiden käytettävissä. Tämän ansiosta Vaasan yliopisto pystyy ainutlaatuisella tavalla tutkimaan maakaapeloinnin ja verkostoautomaation vaikutuksia ja kustannustehokkuutta todellisessa ympäristössä. Tavoitteena on, että kuluttajat saavat sähköä luotettavasti ja mahdollisimman edullisesti.

Tekes on myöntänyt INKA-ohjelman rahoituksen myös Wasa Station -hankkeen innovatiivisten energiaratkaisujen selvittämiseen sekä koko korttelin kattavan energiayhtiön perustamiseen.

Hankkeessa etsitään innovatiivista ja käyttäjille edullista kokonaisenergiajärjestelmää kerralla koko korttelille sekä suunnitellaan energiajärjestelmää hallinnoivan yhtiön toimintamalli. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu ainakaan Suomessa. Hankkeella on myös kansainvälistä uutuusarvoa. Valmistuessaan Wasa Station on näyteikkuna suomalaisten energiateknologiayritysten osaamiseen.

”Viime viikkoina on tavattu suuri joukko yrityksiä eri puolilta Suomea ja kuultu millaisia ratkaisuja heillä on tarjota innovatiivisen kokonaisenergiajärjestelmän toteuttamiseksi Wasa Stationille”, kertoo Valkama.

Yksittäisistä komponenteista kokonaisiin energiajärjestelmiin

Valkama arvioi, että ilman INKA-ohjelman rahoitusta Vaasan seudulla nyt käynnissä olevat energiahankkeet eivät olisi toteutuneet nykyisessä laajuudessa.

”Tavoitteita ei olisi uskallettu asettaa niin korkealle kuin ne nyt ovat. Olemme kuitenkin suunnitelleet hankkeemme tekemisen meiningillä. Olemme valinneet sisältöjen kärjet siten, että voimme nostaa koko Suomen osaamista ja profiloitua entistä vahvemmin kansainvälisesti merkittäväksi energia-alan osaamiskeskittymäksi.”

”Meidän on vahvistettava sähköverkkojen järjestelmätason osaamistamme siten, että pystymme yksittäisten komponenttien sijaan toimittamaan kokonaisia, fiksusti ja kustannustehokkaasti toimivia energiajärjestelmiä. Suomalaisille toimijoille löytyy suuria mahdollisuuksia myös nesteytetystä maakaasusta sitä myötä kun sen hyödyntäminen yleistyy”, Valkama tähdentää.

”INKA-ohjelman tavoitteena on luoda alueellisiin vahvuuksiin perustuvia innovaatioekosysteemejä. Näiden ympärille rakennetaan kansallista yhteistyötä, mikä mahdollistaa suuremman markkinan ja referenssit uusille innovatiivisille ratkaisuille ja nopeamman väylän kansainvälisille markkinoille pääsemiseksi. Vaasa on onnistunut tässä työssä erinomaisesti saaden suuret veturiyritykset, nälkäiset start-upit sekä julkisen tutkimuksen ja kaupunkikonsernin puhaltamaan yhteen hiileen alueen energiaklusterin vahvistamisessa ja eteenpäinviemisessä”, kertoo INKA-ohjelman päällikkö Markku Koponen.

Eero Lukin