Uusi ikääntyneiden mobiili etäpalvelu kehitteillä

Uudenlaista yli 65-vuotiaiden hyvinvointia ja liikkumista tukevaa, mobiiliteknologiaa hyödyntävää etäpalvelua kehitetään kaksivuotisessa GASEL-hankkeessa. Tavoitteena on tuottaa helppokäyttöinen terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja liikunnan palvelukokonaisuus, joka toimisi huomaamattomana osana ikääntyneiden arkea.

Palvelua kehitetään tiivisti yhdessä ikääntyneiden loppukäyttäjien kanssa. He testaavat erilaisia mobiilipalvelujen vaihtoehtoja.

”Ikääntymisen haasteita on mahdollista ratkaista teknologiaa hyödyntämällä. Käyttäjien mukaan ottaminen palvelun kehittämiseen alusta alkaen on tärkeää, koska heille palvelua suunnitellaan”, sanoo hankkeen projektipäällikkö, tutkijatohtori Maarit Kangas Oulun yliopistosta.

Oulun yliopiston ja Oulun Diakonissalaitoksen yhteisessä hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä. Helmikuun lopulla loppukäyttäjät testasivat kolmea eri palvelusovellusta Suomesta, Virosta ja Tanskasta.

”Palvelujen sähköistyminen on useimmissa maissa tuttu ilmiö. Ikääntyneitä potentiaalisia sähköisten palvelujen käyttäjiä on paljon, eikä heille vielä välttämättä ole räätälöityjä palveluja. Tähän GASEL-hankkeen avulla etsitään ratkaisua”, jatkaa Kangas.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Japaniin, joka on edelläkävijä ikääntyneitä liikkumaan aktivoivien pelien kehittämisessä.

Hanke on osa Tekesin rahoittamaa INKA Tulevaisuuden terveys -ohjelmaa.

GASEL-hanke

Oulun yliopiston tiedote

Eero Lukin