Turun ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulu Arcada ja Suomen ympäristökeskus hakevat yrityskumppaneita

Turun ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulu/yrkeshögskolan Arcada ja Suomen ympäristökeskus hakevat yrityskumppaneita mukaan suunnittelemaan ja kokeilemaan kierrätysmuovin mahdollisuuksia 3D-tulostuksessa ja muissa mahdollisissa sovelluksissa. Mitä loppusovelluksia olisi mahdollista suunnitella kierrätysmuovista mm. 3D-tulostamalla?

Nyt etsitään kolmenlaisia yrityksiä: yrityksiä joilla on tarjota muoviraaka-ainetta jalostettavaksi, yrityksiä joilla on ajatuksia kierrätysmuovin hyödyntämiseksi esimerkiksi 3D-tulostuksen kautta sekä yrityksiä joilla on kiinnostusta ja tarvetta hyödyntää kierrätysmuovia loppusovelluksissa. Tarjolla on isolle yritysjoukolle mahdollisuus osallistua tähän tutkimushankkeeseen, josta nopealla aikataululla saadaan uusia tuloksia ja hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeen tulee lähteä yritysten/yritysryhmien tarpeista mutta tutkimusten tulosten tulee olla julkisia. Yritysrahoitusta tarvitaan vähintään 10 %.; yksittäisen yrityksen arvioitu rahoitusosuus olisi – mukaan lähtevien tutkimuslaitosten ja yritysten määrästä riippuen - noin 2000-5000 euroa.

Tarkoituksena on hakea rahoitusta Tekesin INKA -ohjelmasta http://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2015/inka-tutkimushaku/

Aikataulu on kiireinen, koska 21.8.2015 mennessä pitää toimittaa ennakkoilmoittautumiset kunkin hakuteeman INKA-koordinaattorille. INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa koordinoi Tampere. Tutkimushaun varsinainen deadline on 30.9.2015. Rahoitettavat hankkeet voivat alkaa alkuvuodesta 2016 ja niiden tulee päättyä 31.5.2017 mennessä eli hanke toteutettaisiin noin 1,5 vuoden mittaisena.

Haemme mukaan kokeilunhaluisia yrityksiä eri maakuntien alueilta. Tässä on mahdollisuus hyvään kumppaniverkoston rakentamiseen ja laajaan yhteistyöhön. Tietoa saa välittää eteenpäin.

Yhteydenotot viimeistään 11.8 mennessä: Elina Uitamo, elina.uitamo@turkuamk.fi

INKA-haun Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teeman painopisteet:

  • Liikkuminen palveluna/reaaliaikainen tilannekuva
  • Jätehuolto ja teolliset symbioosit
  • Älykäs kaupunkivalaistus
  • Vähähiilinen rakentaminen/-kaupunki

Turun AMK:n vahvuutena on vahva kiertotalouden ja resurssitehokkuuden osaaminen. Turun AMK on monialainen ja meillä on laaja sidosryhmäverkosto niin kotimaassa kuin ulkomailla. Turun ammattikorkeakoulu on noin 9300 opiskelijan ja 700 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-toimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa.

Yhteyshenkilö suunniteltavan hankkeen tiimoilta: Henna Knuutila, henna.knuutila@turkuamk.fi

Kansainvälinen Arcada on 2 700 opiskelijan ja 200 työntekijän ammattikorkeakoulu Helsingin Arabianrannassa. Meidän prosessi- ja materiaalitekniikan yksiköllämme on osaamista sekä materiaalitutkimuksessa että kierrätetyn muovin prosessoinnissa.

Yhteyshenkilö suunniteltavan hankkeen tiimoilta: Valeria Poliakova, poliakov@arcada.fi

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. Suunniteltavassa tutkimushankkeessa SYKE tarkastelee kierrätysmuoville kehitettävien hyödyntämiskonseptien edellytyksiä kiertotalouden edistämisessä erityisesti ympäristönäkökulmasta.

Yhteyshenkilö suunniteltavan hankkeen tiimoilta: Helena Dahlbo, helena.dahlbo@ymparisto.fi

Eero Lukin