Seinäjoki ja Vaasa rakentavat yhteistä kehitysvyöhykettä

Seinäjoki ja Vaasa haluavat yhdessä kehittää molempia kaupunkeja kansallisina kasvukeskuksina ja vahvistaa yhden Suomen kilpailukykyisimmän kehitysvyöhykkeen vahvistumista.

Kaupunkien yhteistyön tiivistämiselle on juuri nyt suuri tarve ja mahdollisuus, sillä suomalainen kuntajärjestelmä ja palvelurakenne ovat historiansa suurimman muutoksen edessä, edustajat totesivat.

Muuttoliike, väestön ikärakenteen muutokset sekä palveluiden keskittyminen johtavat Suomen aluerakenteen ennennäkemättömään uudistumiseen. Kaupunkien on tehtävä kokonaisvaltaista elinvoimapolitiikkaa yritystensä menestyksen tukemiseksi ja tarjottava vetovoimainen ja viihtyisä asuinympäristö asukkailleen. Seinäjoen ja Vaasan kehitysvyöhykkeen vahvuusalueina ovat agrobiotalous ja energia-alan osaaminen, jotka ovat mukana kansallisessa INKA-ohjelmassa. Uusia yhteistyömahdollisuuksia on erityisesti em. osaamisalueilla. Tuorein esimerkki on Vaasan yliopiston puurakentamisen professuuri, joka nimetään viideksi vuodeksi ja sijaitsee Seinäjoella.

Seinäjoki ja Vaasa sitoutuvat osaamisalojen vahvistamiseen

Seinäjoen ja Vaasan kaupungit sitoutuvat molempien osaamisalojen vahvistamiseen. Tämä tarkoittaa yhteisten kehityshankkeiden toteuttamista, yritysten kehitys- ja demonstraatioalustojen kehittämistä sekä elinkeinoyhtiöiden yhteistyön syventämistä. Kaupungit vahvistavat myös yhteistyötään ja tiedonvaihtoaan kaupunkien hyvistä käytänteistä.

Uudet yhteistoiminnalliset sote-alueet, sosiaali- ja terveystoimen tuotantoalueet sekä muut toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset muuttavat maakuntien ja kuntien omaa toimintaa ja toimintaympäristöä. Korkeakoulujärjestelmän uudistuksissa on tärkeä turvata molempia kaupunkeja hyödyntävä yhteistyö.

Seinäjoki ja Vaasa näkevät välttämättömänä, että Vaasan lentokenttää kehitetään yhtenä Suomen keskeisistä lentokentistä ja kentältä turvataan monipuoliset reittilentoyhteydet kotimaahan ja ulkomaille.

Rautatieliikenteen ja ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen merkitys tulee korostumaan. Suomen pääradan välityskyvyn kehittäminen erityisesti Seinäjoki–Tampere-välillä palvelee molempien kaupunkien liikenteellistä saavutettavuutta. Seinäjoki osallistuu myös Vaasan ja Uumajan yhteiseen Midway Alignment of the Bothnian Corridor –hankkeeseen, jolla turvataan tärkeä yhteys EU:n TEN-T-verkostoon.

Myös E12-väylä on molemmille kaupungille tärkeä. Voimat yhdistetään yhteisessä Botnia Atlantica -hakemuksessa E12-väylän parantamiseksi Ruotsin ja Norjan kanssa. Seinäjoen ja Vaasan välisen vt 18:n kehitystarpeet kohdistuvat erityisesti vt3/vt18-risteysalueelle sekä Ylistaron Pelmaan risteysalueelle. Risteysalueiden kehittämisellä voidaan vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, vähentää kaupungin välistä matka-aikaa ja luoda edellytykset tehokkaalle työmatkaliikenteelle.

Kaupunkien edustajat kokoontuvat jatkossa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Seinäjoen kaupungin tiedote

Eero Lukin