Ouluun maailmanluokan testiympäristö terveysalan tuotekehitykseen

Julkisen terveydenhuollon ja terveysalan yritysten yhteistyö otti merkittävän edistysaskeleen, kun Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) avasi  20.10. uuden testauslaboratorion. Sen myötä Oulun Kontinkankaan kampusalueelle on syntynyt maailmanluokan testausympäristö terveysalan tuotekehitykseen.

”OYS TestLab on laboratorioympäristö, jossa yritykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat testata ja kehittää ideoitaan ja tuotteitaan aidossa sairaalaympäristössä aitojen käyttäjien kanssa”, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen sanoo.

”Tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden saamista käyttöön nopeammin, edistää niiden kaupallistamista sekä vauhdittaa suomalaisten hyvinvointialan yritysten vientiä. OYS tulee käyttämään TestLabia myös omien prosessiensa kehittämiseen sekä tulevien rakennushankkeiden mallintamiseen.”

OYS TestLab on osa OuluHealth Labs kokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Oulun kaupungin Oulu CityLab ja Oulun ammattikorkeakoulun Oamk SimLab. OuluHealth Labs on kansainvälisesti ainoa laatuaan. Testauslaboratorioita on muuallakin, mutta OuluHealth Labsissa on mahdollista päästä testaamaan innovaatioita ja tuotteita koko palveluketjussa ihmisten kotoa terveyskeskuksiin ja sairaaloihin.

”Yhteiskunta digitalisoituu nopeasti. Sen myötä ihmisten omavastuu ja omatoimisuus terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa alkaa lisääntyä kotiin hankittavan teknologian avulla”, OuluHealthin ohjelmajohtaja Noora Jansson sanoo.

”Tulemme tarvitsemaan toimintamalleja ja järjestelmiä, joiden avulla kotona syntyvä terveysdata voidaan hyödyntää terveyspalveluiden tuottajien järjestelmissä. Lisäksi tarvitaan toimintamalleja, joiden avulla terveysalan ammattilaiset voivat tukea kotona tapahtuvaa toimintaa. Tätä varten tarvitaan testausympäristöjä, jotka kattavat koko palveluketjun.”

Kolme ministeriötä (TEM, STM, OKM), Tekes ja Suomen Akatemia julkistivat vuoden 2014 keväällä kansallisen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian. Sen mukaan Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan kärkimaaksi.

OuluHealth Labs toteuttaa omalta osaltaan terveysalan kasvustrategiaa. Sen mukaan Suomen kilpailukykyä terveysalalla pitää parantaa muun muassa kehittämällä yliopistollisia sairaaloita ja niiden ympärille syntyneitä osaamiskeskittymiä yritystoiminnan ja kumppanuuksien näkökulmasta. Pohjois-Suomeen perustettu biopankki Borealis tukee OuluHealth Labsin toimintaa.

Suomalaisessa teollisuudessa terveysteknologia on tällä hetkellä yksi harvoja valopilkkuja. Kasvu on ollut jatkuvaa ja huomattavasti voimakkaampaa kuin lähes millään muulla teollisuuden alalla Suomessa. Viiden vuoden aikajaksolla 2009 – 2014 keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut 8,5 prosenttia ja alan kauppatase on jatkuvasti merkittävästi ylijäämäinen. Yritysten tuotannosta yli 95 prosenttia menee vientiin.

Eero Lukin