Osallistu ja verkostoidu Euroopan laajuisesti Energiatutkimuksessa!

Euroopan Unioinin tutkimuksen puiteohjelma Horizon 2020  tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen verkottumiseen ja yhteistyöhön tutkimuksen ja kehityksen alalla. Ohjelma tarjoaa rahoitusta ja yhteistyömahdollisuuksia sekä yrityksille että tutkimuslaitoksille. Tarjolla on rahoitusta pk- yritysten omille kehitysprojekteille sekä laajemmille yhteistutkimus- hankkeille. Tutkimushankkeet tarjoavat rahoituksen ohella kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia, sillä edellytyksenä näissä projekteissa on vähintään kolmen eri jäsenmaan tai liitännäismaan osallistuminen ja yhteistyö.

Euroopan Komissio järjestää Horizon 2020- ohjelman Energiatutkimukseen liittyen Info-päivän 15.-16.9.2015  Brysselissä. Samassa yhteydessä järjestetään 16.9.2015 myös ’Brokerage Event’ –nimellä kulkeva verkottumistilaisuus. Tilaisuudessa järjestetään lyhyitä tapaamisia kansainvälisten mahdollisten kumppanien kanssa tavoitteena tunnustella yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistumista. Tapaamiseen ilmoittautumisen yhteydessä tuodaan esiin oma osaaminen sekä kiinnostuksen aiheet ohjelman hakuaiheisiin liittyen. Aikaisempien vuosien kokemusten pohjalta tämä on loistava paikka löytää uusia yhteistyökumppaneita, erityisesti mikäli oma verkosto ei ole jo ennestään riittävän laaja ja kansainvälisesti kattava.

Tämä on tilaisuus jossa kannattaa olla paikalla!

Ilmoittaudu osoitteessa https://www.b2match.eu/energycall2016

Eero Lukin