Muistisairaiden kotona asumisen ja hoivapalvelujen tueksi uusia ratkaisuja

VTT tutkii Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa älykkään valaistuksen ja lämpöviihtyvyyden vaikutusta muistisairaiden hyvinvointiin. Lisäksi tutkitaan turvaratkaisuja ja aktiivisuusmittauksia muistisairaiden kotona asumisen tukena. 

Juuri alkaneessa Valmuska-hankkeessa kehitetään teknologia-avusteisia menetelmiä muistisairaiden itsenäisen kotona asumisen ja lääkkeettömän hoidon tueksi. Kaksivuotisessa projektissa tutkittavilla jälkiasennettavilla teknologioilla halutaan parantaa ikääntyneiden elämänlaatua ja vireyttä. 

Yksilöllisillä ratkaisuilla pyritään myös lisäämään muistisairaille tarjottavien hoivapalvelujen tuottavuutta ja laatua. Sen odotetaan myös edistävän uuden liiketoiminnan syntymistä muistisairaiden hoiva- ja asumispalveluiden ympärille. 

Uusia jälkiasennettavia ratkaisuja tutkitaan ja testataan kahdessa kodinomaisessa kohteessa, Kuopioon valmistuvassa Mäntykampuksessa ja Oulussa jo käytössä olevassa asuinympäristössä. Oulun kohde toteutetaan yhteistyössä Oulun Palvelusäätiön kanssa, Kuopion hoivapalvelukokonaisuus tuotetaan yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. 

Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta ja se liittyy Tekesin INKA - Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. 

Projektissa ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja yliopistojen lisäksi mukana myös Kuopion ja Oulun kaupungit sekä Oulun Palvelusäätiö, Innojok Oy, Unikulma Oy, Active Life Village Oy, Seniortek Oy, Avico Oy, Greenled Oy, Fatman Oy ja Fantasiarakenne Oy. 

Yli 13 000 ihmistä sairastuu vuosittain Suomessa johonkin dementoivaan sairauteen. Kansallisessa muistiohjelmassa 2012–2020 on arvioitu, että vuonna 2020 noin 130 000 henkilöä sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Maailmanlaajuisesti muistisairaiden määrän arvioidaan olevan 65,7 miljoonaa vuonna 2030. 

Lisätietoja: 
Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Aki Mäyrä, projektipäällikkö 
Puh. 020 722 2257 
aki.mayra(at)vtt.fi

Oulun Yliopisto 
Satu Elo, lehtori 
Puh. 02 9448 5602 
satu.elo(at)oulu.fi

VTT:n tiedote

Eero Lukin