Lappeenranta ottaa hyödyn irti yritysten ympäristöosaamisesta

Lappeenrannasta tehdään vihreää. Kaupungissa panostetaan kestävään kehitykseen, jätteettömään maailmaan ja puhtaaseen veteen. Energia- ja ympäristöteknologian yrityksille Lappeenrannan kaupunki toimii kokeilualustana, missä ne voivat kehittää ja testata uusia ratkaisuja.

”Ajankohtaisin ykköshankkeemme on jätteistä tuotteiksi -liiketoiminnan kehittäminen eli kiertotalouden edistäminen. Meillä on jo nyt korkea, 92 prosentin jätteiden hyödyntämisaste. Tavoitteena on päästä lähelle sataa prosenttia siten, että loppukin jätemateriaali saadaan erilaisiksi jakeiksi ja sitä myötä uusiksi tuotteiksi”, kertoo Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Esimerkki lappeenrantalaisesta yhteistyöstä jätteettömän maailman puolesta on Kompotekin ja Premekonin hanke. Yritykset ovat valmistelemassa pilottilaitosta, jonka avulla käytettyjen tuotteiden materiaalit muunnetaan raaka-aineiksi ja jatkojalostetaan uusiksi tuotteiksi. Myös Lappeenrannan kaupunki, maakunnallinen jätehuoltoyhtiö ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat hankkeessa mukana.

Lappeenranta on osapuolena Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelman kestävät energiaratkaisut -teemassa. INKA-ohjelma on rahoittanut muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimustyötä. INKA on osaltaan edistänyt myös kansainvälisten tutkimuskumppaneiden löytämistä. Lisäksi kaupungilla on tulossa mittava investointi jätevedenpuhdistuslaitokseen ja sen eri teknologiaratkaisujen elinkaaresta teetettiin INKA-rahoituksella arviointi.”

”Kaiken kaikkiaan INKA on lisännyt verkostoitumista alueellamme. Paikallinen yliopisto, kaupunki ja yritykset on saatu hyvään yhteistyöhön osin myös INKAn ansiosta”, Markku Heinonen toteaa.

Kivisalmen pumppaamolla kohti vihreää Lappeenrantaa

Kivisalmen pumppaamo on malliesimerkki Lappeenrannan kaupungin yrityksille tarjoamista referenssikohteista. Ongelma, johon tarvittiin ratkaisua oli Pien-Saimaan veden laadun selvä huononeminen viimeisten vuosikymmenien aikana. Vesi on samentunut ja ajoittain on laajoja leväkukintoja. Pien-Saimaan haasteena on pitkä veden viipymä, sillä vesi vaihtuu keskimäärin viidessä vuodessa. Virtaava vesi puhdistuu paremmin kuin seisova ja virtaaman aikaansaamiseksi tarvittiin pumppu.

”Juha Pyrhönen ja Jaakko Larjola Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta ottivat yhteyttä ja kertoivat, että he pystyvät rakentamaan täysin Pien-Saimaan tarpeisiin soveltuvan ja markkinoilla olevia pumppuja energiatehokkaamman ratkaisun.”

Tämä vakuutti ja Lappeenrannan Kivisalmessa päädyttiin ottamaan käyttöön kokonaan kotimaista tuotantoa oleva, yliopiston osaamiseen perustuva WP Waterpumps Oy:n vedensiirrin, kutsumanimeltään ProPurAqva. Sen moottorin on toimittanut lappeenrantalainen AXCO Motors Oy.

Pumppu on nyt koekäytössä. Energian tarve on jopa alle pumpun suunnitteluarvojen ja noin puolet verrokeista. Laskelmien mukaan pumppu säästää vuodessa noin 30 000 euroa verrattuna kilpailevaan pumppuun.

Heinonen on varovainen arvioinneissaan, miten Kivisalmen pumppaamoon liittyvää teknologiaa saataisiin maailman markkinoille. Toive kuitenkin on, että lappeenrantalaisella keksinnöllä puhdistettaisiin tulevaisuudessa pilaantuneita, seisovan veden altaita ympäri maailmaa.

Näyteikkunana Green Energy Showroom

Etelä-Karjalan alueella toimii yritysvetoinen verkosto Green Energy Showroom. Se on avoin kaikille energia- ja ympäristöalan yrityksille ja toimijoille, jotka haluavat esitellä omia ratkaisujaan puhtaamman energian ja kestävämmän kehityksen saavuttamiseksi.

Markku Heinosen mielestä kyseessä on erinomainen areena, jonka alkuperäinen ajatus tuli yrityksiltä itseltään.

”Meillä on vahvaa yliopisto-osaamista, kaupunki on kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja yrityksillä on mielenkiintoisia tuotteita ja ratkaisuja. Green Energy Showroom on näyteikkuna mahdollisille kumppaneille ja saamme sen avulla kaiken osaamisen laajalti tietoisuuteen myös kansainvälisesti. Tästä eritoten hyvässä kasvuvaiheessa olevat pk-yritykset ja niiden hienot ideat hyötyvät.”

Green Energy Showroom on edistänyt myös INKA-ohjelmassa tehtävää yhteistyötä. Markku Heinonen viittaa vierailuun INKA-ohjelman kestävät energiaratkaisut -teeman vetovastuussa olevaan Vaasaan. Sen tuloksena eteläkarjalaiset yritykset käyvät neuvotteluja, miten ne voivat olla mukana Vaasan energiatehokkaissa uudisrakennushankkeissa.

Haastattelu: Teonsana

Eero Lukin