Kasvun karavaani käynnistyi Tampereella

Kasvun karavaani -kiertue käynnistyi torstaina 5.3.2015 Tampereella. Päivän aikana jaettiin tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä kuultiin puheenvuoroja päivän teemasta – älykkäät kaupungit. Tampereen tapahtuma on myös osa komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen investointipakettikiertuetta ja "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" – Suomen rakennerahasto-ohjelman käynnistystilaisuus.

Kasvun karavaani -kiertueella eri puolilla Suomea keskustellaan kasvu-, työllisyys- ja kilpailukykypolitiikasta sekä alue- ja rakennepolitiikasta. Mitä EU:n osarahoituksella on saatu aikaan ja mitä sillä halutaan saada aikaan tulevaisuudessa? Miten parannetaan ihmisten jokapäiväistä elämää ja edistetään alueen kansainvälistä kilpailukykyä? Miten EU:n toimet hyödyttävät nuoria?

Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Taina Susiluoto teki puheenvuorossaan muutamia nostoja Suomen rakennerahasto-ohjelmasta "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020".

  • Biotalous – Kaikki uudet EU-ohjelmat panostavat osaltaan biotalouteen, jossa Suomi pystyy luomaan uutta liiketoimintaa. EAKR:ssa luodaan innovaatioalustoja biotalouden puolelle. ESR:lla varmistetaan, että tulevaisuudessa on biotalouden osaamista. Maaseuturahaston panostetaan uusiutuvan energian hajautettuihin tuotantomalleihin. Kalatalousrahasto osaltaan on ottanut kalanviljelyn sivuvirtojen hyödyntämisen.
  • Cleantech – Suomi haluaa olla cleantechin kärkimaa. Tavoitteena on yli 40 000 uutta työpaikkaa alalla. EAKR-ohjelmassa 25 prosenttia, melkein 400 miljoonaa euroa, menee vähähiilisyyden edistämiseen. Suomi tekee ison satsauksen, jonka läpivieminen vaatii paljon työtä globaalisilla markkinoilla menestymiseen..
  • Digitaalisuus – Digitaalisuudessa mahdollisuudet ovat valtavat, mutta niin myös haasteet. Työ- ja elinkeinoministeriön ekonomistien tekemän selvityksen mukaan kasvunälkäisimmät ja eniten menestymisen mahdollisuuksia näkevät pk-yritykset ovat ne, joilla digitaalisuus on vahvasti omassa toiminnassaan.
  • Innovatiiviset kaupungit – Uusi, suomalainen kokeilu, jossa valtio tekee sopimuksen tietystä teemasta tiettyjen kaupungin kanssa, jotka ottavat teemasta johtovastuun Suomessa. Kaupungit avaavat omat investointinsa kokeilu- ja innovaatioalustoiksi yhdessä yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Uskalletaan tehdä rohkeita kokeiluja ja saavutetaan toivottavasti globaalisti kilpailukykyistä liiketoimintaa. Suomea varmasti benchmarkataan INKA-ohjelman johdosta.
  • Työllisyys – Suomessa ollaan äärimmäisen haasteellisessa tilanteessa. Työllisyyden aste on heikentynyt. ESR panostaa osallisuuteen. Pyritään varmistamaan, että mahdollisimman moni suomalainen olisi työelämässä kiinni. Tavoitteena on saada nuoria kiinni työelämään ja vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä.

EU-rahoitus- ja yritysklinikassa kuultiin lyhyet alustukset Euroopan komission pääosastojen edustajilta ja rahoitusta myöntäviltä viranomaisilta. Tämän jälkeen yrityksillä ja muilla hankehakemusta suunnittelevilla oli mahdollisuus esittää täsmäkysymyksiä rahoituksen asiantuntijoille.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusmahdollisuuksista kertoi ohjelmajohtaja Pekka Jounila EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolta. Komissio onnittelee Suomea ohjelmasta, joka on selkeä ja kunnianhimoinen. Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuuksista kertoi ohjelmajohtaja Sari Wessman EU:n komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosastolta. Strategiset painopisteet ovat työllisyyden ja koulutuksen saralla sekä sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä. Rahoituksen vähentyessä verrattuna edelliseen ohjelmakausiin painostetaan nyt entistä voimakkaammin hankkeiden laatuun.

Euroopan maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksia avasi ohjelmajohtaja Kai Heikkilä EU:n komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolta.  Lähes 80 prosenttia suomalaisista asuu maaseutumaiseksi luokitellussa ympäristössä. Maaseuturahaston volyymi on 2,3 miljardia euroa, jonka lisäksi rahastoon kohdennetaan kansallinen rahoitusosuus. Maaseuturahasto on suurin rahastoista ja se tarjoaa mahdollisuuksia maaseutuyritysten kehittymiseen.

EU-rahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia Pirkanmaalla esittelivät erityisasiantuntija Tiina Harala Pirkanmaan liitosta ja rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Pirkanmaan liiton mukaan uudella ohjelmakaudella tavoitellaan 5500 laadukasta hanketta. Rahoitus on pienentynyt aiemmasta ja käytettävissä on kolmasosa siitä mitä aiemmin, euroina 1,7 miljoonaa. Ohjelma on fokusoidumpi. Hyödynsaajia ja kohderyhmiä ovat ennen kaikkea yritykset. Ohjelman toimintalinjat ja tavoitteet keskittyvät pk-yritysten kilpailukykyyn ja osaamisen hyödyntämiseen. Tavoitteena on yritysten kasvu. Maakuntaliitot eivät voi suoraan myöntää yritystukia toisin kuin ELY-keskukset yritystukien muodossa. Maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden toteuttajina ovat erityisesti yliopistot. Hankkeet ovat sisällöltään konsultoivia ja tuotekehitykseen keskittyviä. Rahoitus noudattaa maakuntastrategiassa esiin nostettua painopisteitä. Rahoitusta saavat usean yliopiston konsortiot ja toteutuksessa ovat asiakkaat aktiivisesti mukana.

Taina Lommi nosti esiin ESR:n mahdollisuudet työllisyyden, osallisuuden ja osaamisen kasvun tukemisessa. Sosiaalirahaston tavoitteena on uusien työpaikkojen kasvu ja se on mahdollista esimerkiksi osaamisen kasvun myötä. Osaava henkilöstö voi paremmin, jolloin myös tuotto nousee. Hyvinvoivat ja tuottavat yritykset luovat uusia työpaikkoja. Tilaisuudessa kuultiin myös muista rahoitusinstrumenteista, kuten TEKESin koordinoimasta Horizon 2020 -ohjelmasta ja Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmasta.

Seminaarin alustukset voi katsoa nauhoitettuina rakennerahastot.fi-sivuilta.

Kasvun karavaani -kiertueen järjestävät yhteistyössä EU-komission Suomen edustusto, Euroopan parlamentin tiedotustoimisto, Eurooppatiedotus, eduskuntatiedotus, työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes. Tampereen tilaisuuden järjestelyissä olivat lisäksi mukana Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto ja ELY-keskus.

Lähde: Rakennerahaston uutiskirje

Eero Lukin