Karjasillan koulun alueelta asumisen palveluja maailmalle

Oulussa käytöstä poistuvaa Karjasillan koulua ja sen lähiympäristöä kehitetään monipuoliseksi asuinalueeksi. Tätä ennen alue toimii liiketoiminnan kehitysalustana yritysten uusille asumiseen liittyville tuotteille ja palveluille.

Karjasillan koulun alueen kehittämiseen liittyvä tarjouskilpailukierros toteutettiin viime syksynä avoimena tontinluovutuskilpailuna. Kisan voittajaksi valikoitui Hartela-Forum Oy ja sen kokoama konsortio.

”Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelma ja sen asettamat tavoitteet hyödyntää kaupunkiympäristöjä yritysten kehitysalustana kytkettiin mukaan tontinluovutuskilpailuun. Tämä oli meille uutta”, kertoo kehityspäällikkö Sari Matinheikki Oulun kaupungilta.

”Karjasillan alueen kehitysalustalla testataan ratkaisuja, jotka helpottavat asukkaiden elämää. Tarkoitus on saada aikaan eri ikäisiä asukkaita kiinnostavia palveluja, joita he voisivat tulevissa kodeissaan valita käyttöönsä.”

Mitä siis konkreettisesti?

Matinheikin mukaan ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi asumisen turvallisuuteen, joita ikääntyvä väestö tarvitsee. Uusia palveluja on lupa odottaa myös kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon. Tai ratkaisut voivat liittyä arkipäiväisiin tarpeisiin, kuten valaistukseen tai ihmisen hyvinvointiin.

”Kaupunkina tavoittelemme sitä, että tästä syntyy todellinen liiketoiminnan kehitysympäristö asumiseen liittyviin digitaalisiin palveluihin. Kohde toimii myös referenssinä kehitystyössä mukana oleville yrityksille, ja sen avulla ne voivat tähytä kansainvälisille markkinoille.”

Työhön mukaan valtakunnallisesti

Oulun kaupunki sai tontinluovutuskilpailuun seitsemän hakemusta. Hartela-Forum valikoitui voittajaksi osaltaan siksi, että se oli työstänyt ehdotustaan pitkälle varta vasten koolle kutsutuissa työpajoissa. Yritys oli myös sisäistänyt INKA-ohjelman kehitysalusta-ajattelun sekä kohteen käyttämisen kansainvälisen viennin edistämiseen. Hartela-Forumin hakemuksessa myös ajatus bisnesalustasta oli vahvimmin mukana.

”Tiedotimme kilpailusta lehdissä sekä maankäyttäjien verkostoissa ja haimme ehdotuksia valtakunnallisesti. Emme myöskään rajanneet liian tarkasti, mitä hakemukseen pitäisi sisällyttää. Se antoi tarjoajille mahdollisuuden aidosti miettiä, miten INKA-ohjelman tavoitteisiin vastataan ja millaisilla älykkääseen kaupunkiin liittyvillä ratkaisuilla voisi menestyä”, Matinheikki kertoo.

Hartela-Forumin voittaneeseen ehdotukseen oli koottu monipuolinen konsortio, jossa on mukana Ta-rakennuttajat, PSOAS – Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö, 9Solutions, BaseN Oy, Caritas, Fluente, Fantasiarakenne, Securi, Oulun yliopisto, JK-arkkitehdit, Oulun Energia, HubConcepts, Optiplan, Lappset, Ludocraft, Oulun Pyrintö, Sito, VSU ja Valopää.

Malli monistettavissa

Matinheikin mielestä Karjasillan toteutustapa on monistettavissa missä päin Suomea hyvänsä, kun kaupunkien omistamille palvelurakennuksille mietitään uusia käyttötarkoituksia esimerkiksi kuntaliitosten seurauksena. Karjasillan koulurakennuksesta osa säilytetään ja osa puretaan. Ajatus on, että osa säilytettävästä koulusta voisi toimia yritysten kehittämien tuote- ja palveluratkaisujen näyttelytilana.

”Karjasillan alueen laajuus on 3,3 hehtaaria ja sen täydennysrakentaminen on nyt yhden rakennusliikkeen käsissä. Uskon, että tässä on erinomaiset lähtökohdat Business Lab -ajatteluun perustuvalle kehittämiselle verrattuna laajoihin uusiin asuinalueisiin, joita rakennetaan 10-20 vuotta useiden rakennusliikkeiden, alihankkijoiden ja muiden toimijoiden voimin”, Matinheikki arvelee.

Karjasillan alueen toteutusaika on 8 vuotta. Hartela-Forumille se on noin 100 miljoonan euron investointi.

INKA-ohjelma toi uutta otetta

Oulussa tehdään parhaillaan tiekarttaa älykkääseen Ouluun 2020. Siinä tunnistetaan ja valitaan kaupungin todellisista lähivuosien investointikohteista potentiaalisimmat älykästä kaupunkia Oulussa edistävät kohteet. Tiekartan osana etsitään aktiivisesti Karjasillan kehittämiseen vertailukohteita muista INKA-kaupungeista, kuten Tampereelta.

”Haluamme tehdä vertailua, mikä muiden kaupunkien caseissa on onnistunut, ja mitä oppia voisimme toinen toisiltamme saada. Tiekartan avulla löydämme toivottavasti Karjasillan kaltaisia kehitysympäristöjä tai alustoja, jotka voivat liittyä myös muuhun liiketoimintaan kuin asumisen palveluihin.”

Matinheikki on tyytyväinen INKA-ohjelman myötä tulleesta uudenlaisesta elementistä.

”Tekes ja INKA ovat vahvistaneet kaupunkiympäristöjen käyttämistä yritysten kehitysalustana. Tästä eivät hyödy ainoastaan yritykset, vaan myös kaupungit. Voimme rakentaa yhdessä parempaa ja vetovoimaisempaa kaupunkiympäristöä hyödyntämällä entistä monipuolisempaa osaamista.”

"Karjasilta on hyvä esimerkki siitä kuinka kaupunki voi olla luomassa edelläkävijämarkkinoita mahdollistamalla uudenlaiset kehitysympäristöt. Näistä syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä. Tulevaisuuden energiatehokkaan sekä älykkään rakentamisen ratkaisut ovat ajankohtaisia useissa kaupungeissa ja niissä hankkeen etenemistä seurataan tiiviisti. Haluamme INKA-ohjelmassa edesauttaa kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä ja tuoda mukaan myös yhteensopivuutta ja monistettavuutta", kertoo Tekesin ohjelmapäällikkö Markku Koponen.

Haastattelu: Teonsana

Eero Lukin