Innovatiiviset kaupungit -tutkimushakuun 95 hakemusta

INKA-ohjelman (Innovatiiviset kaupungit) viimeisen tutkimushaun määräaika päättyi syyskuun lopussa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 95 kpl ja niihin haetun rahoituksen määrä on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Osa hankkeista on useamman organisaation yhteishankkeita, joten haettujen hankkeiden kokonaismäärä on 40.

Haussa tavoitellaan erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan ja yritysten kasvun mahdollistavia hankkeita, joissa on vahvasti esillä myös alueellisen ja kansallisen osaamisen hyödyntäminen. Hankkeiden laatu vaikuttaa melko hyvältä.

- INKA-ohjelman kaupunkien elinkeinoyhtiöt olivat mukana tutkimushaun teemojen määrittelyssä. Tämä auttoi fokusoimaan hankkeiden sisältöjä tarkemmin ja toi laadukkaampia hankeaihioita, arvioi INKA-ohjelman päällikkö Markku Koponen.

Tekes tekee päätökset rahoitettavista hankkeista joulukuun alussa, 1.12. ja 15.12. rahoituskokouksissa. Haussa käytetään myös valtakunnallisten teemojen EAKR-rahoitusta sekä alueellista EAKR-rahoitusta.

Haun teemoista on kerrottu tarkemmin hakuilmoituksessa.

Eero Lukin