Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu 22.10.2015-15.1.2016

Tampereen kaupunki haastaa organisaatiot ja kaupunkilaiset kehittämään digitaalisia ratkaisuja, jotka motivoivat ja kannustavat kaupunkilaisia oman terveyden, hyvinvoinnin ja omahoidon edistämiseen. ”Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla” -ideakilpailu on käynnissä 22.10.2015–15.1.2016, ja sen voittajat julkistetaan alkuvuodesta 2016.

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -kilpailussa etsitään uudenlaisia, helppokäyttöisiä ja yhteisöllisyyttä lisääviä digitaalisia keinoja, joilla kuntalaiset saadaan pitämään huolta itsestään. Kilpailuehdotukset voivat esimerkiksi kannustaa kuntalaisia liikkumaan, tarjota virtuaalisia vertaisryhmiä tai mahdollistaa ennaltaehkäisevät terveydentilan mittaukset, seurannat tai diagnosoinnit. Mahdolliset ratkaisut eivät rajoitu näihin – villit, vaikuttavat ja yllättävät ideat ovat tervetulleita!

Kilpailussa on kaksi luokkaa:

  1. Kehitteillä olevat ratkaisut - organisaatioluokka
  2. Ideat ja ratkaisuaihiot - kaupunkilaisluokka

Valmiit ratkaisut - tietopyyntö

Kaupunki on kiinnostunut myös kuulemaan jo olemassa olevista markkinoilta löytyvistä ratkaisuista. Nämä ratkaisut eivät osallistu itse kilpailuun. Mikäli joku ratkaisuista vastaa suoraan kaupungin tavoitteiden kautta nousevaan tarpeeseen, voi kaupunki kutsua toimittajia myöhemmin yhteiseen markkinavuoropuheluun tai ratkaisu voi edetä lain mukaiseen hankintaan.

Organisaatioluokan kolme parasta ehdotusta palkitaan rahapalkinnoin minkä lisäksi ehdotukset voivat edetä suorahankintaan tai kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavaan t&k -hankkeeseen.

Kaupunkilaisluokan kolme parasta ideaa palkitaan Tampereen joukkoliikenteen matkakortilla.

Kilpailuohjelma on saatavilla Oma Tesoma -hankkeen verkkosivuilta (www.omatesoma.fi/hyvinvointikeskus), Innokylä-verkkopalvelusta (www.innokyla.fi) sekä julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta (www.julkisethankinnat.fi).

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, Tilaajaryhmä, Oma Tesoma -hanke
Projektipäällikkö Mari Heikkilä, p. 040 160 4286, mari.heikkila(at)tampere.fi
Projektipäällikkö Nina Mustikkamäki, p. 040 138 9234, nina.mustikkamaki(at)tampere.fi

Eero Lukin