Hallitus jakoi varat rakennerahastotoimintaan

Hallitus päätti 19.2.2015 varojen jaosta vuodelle 2015 Suomen rakennerahasto-ohjelman sekä rajat ylittävän yhteistyön toteutukseen. Lisäksi Maaseutuvirastolle jaettiin vähävaraisten avun toteuttamiseen varattu rahoitus vuosille 2014 ja 2015.

Valtioneuvosto jakoi 19.2.2015 vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 296 932 000 euroa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutukseen.

Alueellisesti päätettävissä olevaa EAKR:n myöntämisvaltuutta jaettiin maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti rakennerahasto-ELY-keskuksille, maakuntien liitoille sekä Tekesille yhteensä 167 870 000 euroa. ESR:n myöntämisvaltuutta jaettiin maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti rakennerahasto-ELY-keskuksille yhteensä 88 881 000 euroa.

Valtakunnallisten teemojen EAKR:n myöntämisvaltuudet jaettiin Tekesille Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan (INKA) yhteensä 10 973 000 euroa. ESR:n valtakunnallisten teemojen myöntämisvaltuudet jaettiin rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön valitsemiin strategisten teemojen hankkeisiin. 

Varoilla toteutetaan Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista hanketoimintaa. Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.

Ohjelman tavoitteena on 1 200 uuden yrityksen ja 12 700 uuden työpaikan syntyminen ohjelmakauden aikana. ESR-toimenpiteisiin osallistuvien määrän tavoite on 306 000 osallistujaa.

Tarkemmat alueelliset tiedot rakennerahastovarojen jaosta löytyvät verkosta osoitteesta www.rakennerahastot.fi.

Eero Lukin