Asemanseudut yritysten kehitysalustana

Tekesin Innovatiiviset kaupungit (INKA) –ohjelmassa tavoitellaan elinkeinoelämää hyödyttävien innovaatioalustojen juurtumista suomalaisiin kaupunkeihin. Tavoitteena on, että asemanseudut toimivat innovaatioalustoina, jotka mahdollistavat yritysten uusien ratkaisujen pilotoinnin.

Tekesin ja INKA-kaupunkien välisissä tapaamisissa on tullut esille tarve koordinoida asemanseutujen kehittämistä koko Suomen tasolla. Tekes vastaa tähän tarpeeseen avaamalla yhteistyössä INKA, Fiksu kaupunki sekä Huippuostajat -ohjelmien kanssa kehittämiskokonaisuuden, jonka tavoitteena on käynnistää valtakunnan tason kehittämishankkeita tukemaan asemanseutujen haasteiden ratkaisemista.

Asemanseutujen kehittämiskokonaisuus aloitetaan Kasvutehdas Oy:n toteuttamalla kyselyllä. Kyselyn tulokset mahdollistavat vertailun kaupunkien välillä ja auttavat tunnistamaan asemanseutujen kehittämiseen liittyviä haasteita sekä pilotointimahdollisuuksia. Kyselyn tavoitteena on myös tunnistaa ne toimijat, jotka ovat kehittämässä asemanseutuja tai joilla on niihin liittyviä liiketoimintaintressejä.

Lisätietoja asiasta antavat

Markku Koponen, markku.koponen(at)tekes.fi, 050-5577646

Reijo Kohonen, reijo.kohonen(at)kasvutehdas.fi, 045-120 4900

Eero Lukin