INKA-Awards -palkinto LADECille kiertotalouden edistämistyöstä

Vaasassa 17.3. pidetyssä Tekesin INKA-ohjelman (Innovatiiviset kaupungit) seminaarissa jaettiin INKA-Awards -palkinto esimerkillisesti ohjelman tavoitteita toteuttaneelle taholle. Tällä kertaa palkinto myönnettiin Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle kiertotalouteen liittyvistä kehityshankkeista.

– Kiertotalousasiat liittyvät olennaisesti INKA-ohjelman älykkään kaupungin ja biotalouden teemoihin. Kiertotalous on noussut ajankohtaiseksi useissa kaupungeissa, kertoo ohjelman päällikkö Markku Koponen.

Materiaalivirtojen tehokas hyötykäyttö ja materiaalin synnyn vähentäminen ovat ratkaisevassa roolissa kaupunkien resurssitehokkuuden kasvattamisessa ja luovat merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. LADEC on ansiokkaasti lähtenyt kokoamaan aiheen ympärille konsortioita, joissa on mukana niin yrityksiä kuin kunnallisia toimijoita useista INKA-ohjelmaan kuuluvista kaupungeista. Hankkeissa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin lisäämällä vuoropuhelua julkisten toimijoiden kesken sekä tarjoamalla uusia mahdollisuuksia teknologia- ja palveluyrityksille.

LADECin Tomi Tura (vasemmalla) vastaanottaa palkinnon TEMin Mika Pikkaraiselta

LADEC on ottanut veturin roolin, koska Lahden seudulla on viime vuosikymmeninä panostettu merkittävästi alan kehittämiseen. Kiertotalouden ja kierrätysliiketoiminnan uusia ratkaisuja on kehitetty ja pilotoitu mm. jätteiden ja sivuvirtojen syntymisen vähentämiseen ja materiaalikierron kehittämiseen liittyen.

Konkreettinen esimerkki kehitystyöstä on demonstraatiohanke, jossa haetaan ratkaisuja kipsilevy- ja kattohuopajätteiden erilliskeräykseen, lajitteluun ja varastointiin. Osapuolia ovat Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja LADEC. Ensimmäinen 1000 tonnin kipsilevyjäte-erä on käsitelty Ämmässuolla ja tuotteet toimitettu hyötykäyttöön. Kattohuopien erilliskeräys on lähtenyt myös hyvin liikkeelle ja Tarpaper Recycling Finland Oy on käynnistänyt investoinnit Lahden Kujalassa.

INKA-ohjelman kautta Lahden seudulla tullaan jatkamaan materiaalihyötykäytön ratkaisujen ja liiketoiminnan kehittämistä. Tavoitteena on lisätä kiertotalouden kapasiteettia Lahden seudulla ja kytkeä mukaan uusia yrityksiä kierrätys-, biotalous- ja energiasektoreilta. Kujalan kierrätyskeskuksen alue, Kymijärven voimalaitoksen ympäristö sekä tuleva uusi kierrätyspuisto muodostavat ainutlaatuisen kehitysympäristön materiaali- ja ainevirtojen käsittelyn ja energiatuotannon ratkaisuihin. Uusia innovaatioita tullaan kehittämään mm. biomassojen energiahyötykäytön osalta. Työssä ovat mukana LADECin lisäksi alueen kunnat, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, LABIO Oy ja Lahti Energia Oy sekä yksityiset kierrätysliiketoiminnan yritykset.

Vuonna 2014 palkinnot myönnettiin Vaasan Sundom Smart Grid -hankkeelle ja Oulun kaupungille julkisten hankintojen kehittäjänä.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Markku Koponen
markku.koponen(at)tekes.fi
puh. 050 5577 646
www.tekes.fi/inka

Asiakkuuspäällikkö Esa Ekholm
esa.ekholm(at)ladec.fi
puh. 0400 414 841
www.ladec.fi

Eero Lukin